Foto: Upphovsman: Kristin Lidell /Ikon

Sorgestöd för barn och ungdomar 7-17 år

Som mist förälder (även bonusförälder) eller syskon

För dig som mist förälder/bonusförälder eller syskon/bonussyskon. Här får du i en mindre grupp träffa andra som befinner sig i en liknande situation, får dela deras berättelser och känna att någon annan förstår. Vi träffas sammanlagt tio kvällar efter skoltid under höst- och vårtermin.
Det behöver ha gått minst fyra månader efter dödsfallet och det gör inget om dödsfallet skedde för flera år sedan. Vid varje gruppträff fikar vi också tillsammans. Det är kostnadsfritt att delta. Alla kan delta, oavsett livsåskådning.                         
Frågor och intresseanmälan: Agneta Sundén, pedagog agneta.sunden@svenskakyrkan.se
08-505 514 02, 0739-443488