Foto: Camilla Belusa

Söndagen 7 november

Pilgrimsvandra i All helgonas tid 6 km eller besök någon av våra mässor. Vi har bla Mässa i Taizéanda.Välkomna!

SÖNDAG 7 NOVEMBER 

10.00 Mässa
Lena Thoms, präst
Kummelby kyrka

11.30 Pilgrimsvandring  

I All helgons tid (ca 6 km)
Start vid minneslunden Sollentuna kyrka.
Mål för dagen är Turebergskyrkans mässa kl 15.00.
Ta med matsäck/vatten. Anmälan senast 1/11:  
Katharina Wolf Erixon, diakon, 070–781 95 55
katharina.wolferixon@svenskakyrkan.se

11.00 Mässa i Taizéanda
Sångglädje 
Fredrik Hamrén, präst
Edsbergskyrkan

15.00 Mässa

Per Öijerstedt, präst
Karin Runow, musiker
Turebergs kyrkokör och Södertörns brass medverkar i mässan.
Turebergskyrkan