Sollentuna kyrkogårdsslinga 

-en promenadstig för kropp och själ. Åtta stationer med texter för eftertanke.

Kyrkogården är en avskild plats. Där besöker vi de anhörigas gravar, minns dem och får tid för eftertanke. Att vandra runt på kyrkogården, lugnar kropp och själ.

Välkommen till vår nya slinga - en promenadstig för kropp och själ - på Sollentuna kyrkogård. Slingan är 750 meter lång och varvas med åtta stationer med texter för eftertanke.  Start vid kyrkogårdens ingång närmast S:t Larsgården. Handkarta hämtas i postlådan vid anslagstavlan.

Kyrkogården - en plats för kropp och själ.

Kyrkogården är till för både levande och döda. En sista viloplats för de döda och en plats för sorg och minnen för de sörjande. Det är en vacker och avskild plats mitt i stadens brus för alla och envar,  där vi kan få perspektiv på livet; dess skönhet och skörhet, dess storhet och ändlighet. Här finns rymlig plats för själen, för våra tankar och böner. På kyrkogården kan man också vandra -  lugna själen och stimulera kroppen och tanken.

Sollentunas kyrkogård är en naturskön plats. Här arbetar de kyrkogårdsanställda för att underhålla den och bevara dess skönhet. Kyrkogården finns mitt i församlingen och staden – nära och tillgänglig för alla som vill besöka den.

Sollentuna kyrkogårdsslinga

För att underlätta för vandring och eftertanke har vi iordningställt en promenadstig på Sollentuna kyrkogård. Den består av åtta stationer med olika texter på skyltar. Texterna kan vara bibelord, dikter eller andra ord för eftertanke. 

I lådan under anslagstavlan, vid huvudingången till kyrkogården, finns handkartor till hjälp att hitta runt till stationerna. Slingan är cirka 750 meter lång. Just nu är temat ”Kyrkans renoveringar”.

Kom gärna med förslag till framtida teman. Hör av dig till Dag Bjärnhall, präst, dag.bjarnhall@svenskakyrkan.se