Sollentuna kyrkas distriktsråd

Distriktsrådet i Sollentuna kyrka består av invalda personer och leds av ordförande. Rådet ansvarar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd och verkar för församlingslivets utveckling i distriktet.

Presidium
Per-Åke Jonsved (POSK), ordförande
Margareta Henkel (S), vice ordförande

Ledamöter
Per-Åke Jonsved (POSK)
Margareta Henkel (S)
Ivar Odenstad(POSK)
Hanna Mc Cormick (FiSK)
Maja Holmberg (Enhetschef)

Ledamöter föreslagna av distriktsstämma
Helena Mökander
Torbjörn Hedberg
Bernt Josephson

  • Per-Åke Jonsved(POSK)

    Per-Åke Jonsved(POSK)

    Svenska kyrkan Sollentuna

    Förtroendevald, Kyrkorådet ersättare, Kyrkofullmäktige, Sollentuna kyrkas distriktsråd, Kyrkorådets begravningsutskott