Renoveringen av Sollentuna kyrka

Efter cirka ett och ett halvt år av renovering interiört och exteriört är nu Sollentuna kyrka klar för invigning. Läs mer om renoveringen här.

Under hela 2020 och delar av 2021 har kyrkan genomgått både modernisering och restaurering bla har kyrkan gjorts tillgänglig för alla, även de med funktionsnedsättning.

Västra porten tillgänglighetsanpassas genom att bland annat bygga bort nivåskillnader så att man lättare kan komma in och ut med barnvagnar, rullatorer och rullstolar. Samtidigt installeras en handikapptoalett och plats görs för vila och ombyte vid dop och vigsel.

Framme vid koret tas den främre bänkraden på varje sida bort, likaså orgeln. Detta görs för att ge bättre utrymme och tillgänglighet för alla. Samtidigt flyttas värdeskåpet ner under läktaren.

När dopfunten skall flyttas upp till korets södra sida upptäcks att den under årens lopp har vittrat och blivit mycket skör. För att inte riskera en olycka flyttas den därför ner till vapenhusets gamla port och förses med en stärkande krage. Som komplement köper församlingen en flyttbar dopfunt. En ramp byggs upp till koret på södra sidan och den gamla altarringen sätts tillbaka och ersätter den lilla förhöjningen som tas bort.

De två vackra gravstenarna på golvet vid koret sätts upp på väggen på vardera sidan om korentrén som också genomgår en renovering. Orsaken till flytten är framförallt skaderisken eftersom man lätt snubblade i gravstenarnas håligheter. Gravstenarna låg emellertid inte på sina ursprungsplatser utan hade flyttats vid tidigare golvrenoveringar.

I renoveringen ingår också rengöring av väggarna, vilket görs oerhört varsamt, inte minst med tanke på de fantastiska målningarna. I samband med renoveringen passar församlingen även på att modernisera genom att installera ett nytt ljudsystem, ny belysning, förbättrat brandskydd och larm.

Exteriört målas fasaden om och taket renoveras. Under takrenoveringen upptäcks dock rötskador på takryttaren, varvid en total renovering av denna genomförs.
I samband med den omfattande renoveringen installeras också en helt ny orgel, med 26 stämmor fördelade på två manualer och pedal, byggd av den världskända schweiziska firman Metzler Orgelbau AG i Schweiz.

Då orgeln är tyngre än den förra, förstärks orgelläktaren och räcket öppnas upp för att ljudet bättre ska spridas i rummet. Orgeln placeras dessutom något närmare själva kyrkorummet.

Sollentuna kyrka betyder mycket för många och har följt oss genom århundraden. Hon är värd den extra omvårdnad och kärlek som vi nu ger, så att hon även i fortsättningen ska finnas med och vaka över oss och våra livsavgörande ögonblick. Vår förhoppning är att bjuda in till återinvigning den 6 juni 2021.

Anslaget till budget för renoveringen ligger på cirka 35 miljoner där orgeln är inräknad till cirka åtta miljoner kronor.

Presentationen från informationsmötet

Efter stängningsmässan på trettondagen hölls ett mycket uppskattat informationsmöte. På allmän bergäran publicerar vi presentationen här.