Meny

Sollentuna kyrka är stängd för renovering

Sollentuna kyrka håller stängt hela 2020 och delar av 2021 för renovering. Nederst i texten hittar du presentationen från informationsmötet den 6 januari.

På trettondagen firade vi sista mässan inför renoveringen av Sollentuna kyrka. Under hela 2020 och delar av 2021 kommer kyrkan genomgå såväl modernisering som restaurering som bland annat innefattar ny orgel och tillgänglighetsanpassning. Under renoveringen håller kyrkan stängt och gudstjänster kommer hållas i närliggande S:t Larsgården.  Dop, vigsel och begravningar kommer att hållas i Stillhetens kapell och S:t Eriks kyrka – samt givetvis i alla våra andra kyrkor i Sollentuna församling.

En stor del av renoveringen handlar om att göra kyrkan tillgänglig för alla, även de med funktionsnedsättning. Därför börjar vi med att tillgänglighetsanpassa västra porten genom att bland annat bygga bort nivåskillnader så att man lättare kan komma in och ut med barnvagnar, rullatorer och rullstolar. Samtidigt installerar vi en handikapptoalett.

Framme vid koret tar vi bort den främre bänkraden och kororgeln. Detta gör vi för att ge bättre utrymme och tillgänglighet för alla. Samtidigt flyttas dopfunten upp till korets södra sida medan värdeskåpet flyttas bakåt i kyrkan och placeras under läktaren. En ramp byggs upp till koret på södra sidan och den gamla altarringen sätts tillbaka - samtidigt som korets lilla förhöjning tas bort.

De två vackra gravstenenarna vid koret sätts upp på väggen på vardera sida om södra entrén. Detta gör vi bland annat för att minska snubbelrisken då gravstenarna har håligheter som fötterna lätt fastnar i. Gravstenarna ligger emellertid inte på sina ursprungsplatser eftersom de under tidigare renoveringar på 1900-talet först togs bort och sedan placerades ut igen.

För att ge en bättre ljudupplevelse låter vi tillverka och installera en ny orgel, som kommer placeras något närmare räcket – som i sin tur också byggs om för att ljudet bättre ska spridas i rummet. I den interna renoveringen ingår också rengöring av väggarna samt installation av ett nytt ljudsystem, ny belysning, förbättrat brandskydd och larm,

Exteriört kommer delar av fasaden och taket renoveras.

Sollentuna kyrka betyder mycket för många och har följt oss genom århundraden. Hon är värd den extra omvårdnad och kärlek som vi nu ger, så att hon även i fortsättningen ska finnas med och vaka över oss och våra livsavgörande ögonblick. Vår förhoppning är att bjuda in till återinvigning påskdagen den 4 april 2021. 

Anslaget till budget för renoveringen ligger på cirka 35 miljoner där orgeln är inräknad till cirka åtta miljoner kronor.

Presentationen från informationsmötet

Efter stängningsmässan på trettondagen hölls ett mycket uppskattat informationsmöte. På allmän bergäran publicerar vi presentationen här.