Sök ledarutbildningen 2023

Nu öppnar vår ledarsökning för våra konfirmationsalternativ i Svenska kyrkan Sollentuna för 2023. 

I år har vi 2 olika ansökningslänkar. Den första gäller våra terminsalternativ Skidkonfa och Vårkonfa och den andra för våra sommaralternativ. Du behöver inte välja utan kan söka båda.

Ledare för terminsalternativ: 
https://response.questback.com/svenskakyrkansollentuna/ledaretermin23

Ledare för sommaralternativ:
https://response.questback.com/svenskakyrkansollentuna/ledaresommar23

Om du väljer att ansöka som ledare för ett terminsalternativ har du lika stor chans att få vara ledare på ett sommaralternativ också. Man kan även få möjligheten att vara ledare på båda våra terminsalternativ och ett eller flera sommaralternativ. Så ju fler alternativ du söker desto större chans har du att utveckla ditt ledarskap och få växa i tro. 

Vid frågor kontakta konfirmandsamordnare Maria Josefson eller någon annan du känner i kyrkan. 

Konfirmandsamordnare:
Maria Josefson
maria.d.josefson@svenskakyrkan.se
08-505 514 71