Yngre barn 0-5 år

Vi inbjuder till grupper, öppna förskolor, söndagsskolor, körer, caféer. Barnen möter bön, andakt och gudstjänst på ett roligt och kreativt sätt.

I en del grupper kan det vara begränsat med plats, då upprättas en kö utifrån när anmälan inkom.