Foto: Cecilia Ramäng/Ikon

Sju lektioner i kristen tro

Kyrkskolan består av sju lektioner som går igenom grunderna i den kristna tron. Kyrkskolan startar med Jesus födelse och den första kristna tiden, och avslutas med en genomgång av kyrkans högtider. Följ med på en resa genom den kristna tron!

Gudstjänst

Vad menas egentligen med gudstjänst? Det finns många slags gudstjänster. En kort andakt på fem minuter är ett slags gudstjänst, precis som en högmässa på över en timme.

Bibeln

Bibel betyder böcker och ett vanligt misstag är att tro att Bibeln är en enda bok. Det stämmer inte alls! Den är minst två olika böcker men egentligen hela 77.

Nattvard

Historien om nattvarden började redan vid påsktiden omkring år 33 då Jesus bad två av lärjungarna att göra i ordning en måltid på andra våningen i ett hus i Jerusalem.

Dop och konfirmation

Dopet och konfirmationen hör ihop genom att konfirmationen inte är möjlig utan dopet, men de skiljer sig också åt: I den lutherska kyrkan, dit ju vår kära Svenska kyrka hör, är dopet, men inte konfirmationen, ett sakrament – det vill säga en helig handling som vi menar att Jesus själv har uppmanat oss att utföra.

Kyrkoåret och kyrkans högtider

Kyrkoåret inleds inte som det ordinarie kalenderåret den första januari – ånej. Istället kan kyrkfolket önska varandra gott nytt år på första advent som är kyrkans nyårsdag.

Sju faktafilmer om kristen tro

Lyssna på Svenska kyrkans Sollentunas pedagog Andreas ”Mammut” Salé och präst Kjell Dellerts faktafilmer om kristen tro.