Silverdals krematorium

Hitta till Silverdals krematorium

Kontakt
Tfn 08-505 513 57
Telefontid 07.00-15.00
Besökstid 07.00-15.00 (besök sker efter överenskommelse) 
E-post: silverdals.krematorium@svenskakyrkan.se

Hitta till

Silverdals krematorium
Garnisonsbacken 3
191 40 Sollentuna
Karta

En miljö av ro och djup vördnad inför döden, men också en miljö med utpräglad effektivitet och noggrannhet.

Silverdals krematorium byggdes 1969, renoverades 1999 och har sedan dess ständigt uppgraderats med den senaste tekniken. Krematoriet har 2 ugnar med ett gemensamt reningsfilter för rökgaser.

Det görs regelbundna mätningar så att utsläppen av rökgaser från anläggningen håller lagstadgade nivåer. Anläggningen använder biodiesel som stödbränsle.

En kremation tar ca 90 minuter. Volymen av askan efter ett stoft och kista blir ca 3,5 liter. Vad som sedan ska hända med askan beslutar de anhöriga om. Det finns olika alternativ när det gäller gravsättning av aska eller urnor.

Urngravplats, askgravplats, askgravlund och minneslund är de alternativ som finns i Sollentuna. Det finns även möjlighet att sprida aska över vatten o land efter ansökan hos länsstyrelsen.

Det finns möjlighet att närvara vid insättningen av anhörigs kista, efter särskild överenskommelse med personalen på krematoriet. Säkerhetsbestämmelserna begränsar deltagarantalet till 3, med en åldersgräns på 15 år.

Arbetet på krematoriet medför många frågor från anhöriga, därför har vi på Alla helgons dag krematoriet öppet för studiebesök, där man får inblick i hur vårt arbete i krematoriet fungerar i olika led.