Säker och trygg

Som förälder kan du vara trygg och säker när din tonåring åker iväg på läger.

Sedan 2015 har Sollentuna församling arbetat tillsammans med ett säkerhetsföretag för att våra läger ska hålla högsta möjliga standard gällande säkerhet och trygghet. Detta arbete är genomgående från förberedelse- och planeringsfasen ända fram till konfirmationsdagen.

Du vet väl att din tonåring också är försäkrad via Svenska kyrkan när hen deltar i våra aktiviteter? Har du frågor? Kontakta Andreas Salé, pedagog och samordnare för konfirmandarbetet.