Gravsättningen av urna på Sollentuna kyrkogård

Vaktmästaren möter er i Stillhetens kapell där urnan finns längst fram i kapellet. Ni får gärna sitta ner en stund i lugn och ro. Ni bestämmer vem som ska bära och sänka urnan. Om ni vill kan klockorna ringa. Vaktmästaren hjälper till med det ni vill.


Urnhålet är dekorerat utifrån årstiden, vilket innebär att ni inte behöver beställa någon blomsteruppsättning. Vill ni däremot ha med en blomma att lägga på graven efteråt är det självklart möjligt. När urnan ska placeras i graven använder man sk sänkband för att underlätta. Efter urnsänkningen stannar ni kvar så länge ni vill. Om ni vill kan kapellets klockor ringa. Vaktmästaren finns tillgänglig enligt önskemål. Återfyllning sker av kyrkogårdspersonalen när ni lämnat graven.

I väntan på ev gravsten etc placerar kyrkogårdspersonalen en gravmarkör i trä med namn på den gravsatte