Gravsättning av urna i kolumbarium...

...på Sollentuna kyrkogård

Vaktmästaren möter er i Stillhetens kapell där urnan finns längst fram i kapellet. Ni får gärna sitta ner en stund i lugn och ro.
Ni bestämmer vem som ska bära urnan. Vaktmästaren hjälper till med det ni vill. Det finns stora nischer med plats för åtta urnor och små nischer med plats för fyra urnor. Nischen är inte dekorerad, men man får gärna sätta blommor på den tillhörande hyllan/pallen. Blomvas kan placeras i den gamla fontänen (sommartid).
Efter att urnan placerats i nischen stannar ni kvar så länge ni vill. Vaktmästaren finns tillgänglig enligt önskemål. Personalen sätter tillbaka luckan när ni lämnat kolumbariet.
Före placeringen av urnan ska stenhällen vara graverad. Det beställs via stenhuggare eller begravningsbyrå i samband med bokning av gravsättningen.