Gravsättning av aska i askgravlund på Sollentuna kyrkogård

Vaktmästaren möter er i Stillhetens kapell där påsen med aska finns längst fram i kapellet. Ni får gärna sitta ner en stund i lugn och ro.

Ni bestämmer vem som ska bära och sänka askan. Vaktmästaren hjälper till med det ni vill. Gravsättningen sker på ett gemensamt gravsättningsområde som är kuperat, men vaktmästaren hjälper gärna till med sänkningen av askpåsen.

Askhålet är dekorerat utifrån årstiden, vilket innebär att ni inte behöver beställa någon blomsteruppsättning. Utsmyckning sker på gemensam hänvisad plats. Efter asksänkningen stannar ni kvar så länge ni vill. Vaktmästaren finns tillgänglig enligt önskemål. Återfyllning sker av kyrkogårdspersonalen när ni lämnat graven. Tänk på att det är ett gemensamt gravsättningsområde som inte ska beträdas vid annat tillfälle än gravsättning.

På särskild plats, nära gravområdet finns utrymme för metallplatta med den gravsattes namn. Namnplattorna sätts upp allteftersom (dvs man kan inte välja var namnplattan ska placeras) Beställning och montering görs oftast före gravsättningen på särskild blankett (finns här).