Gravsättning av aska i minneslund på Sollentuna kyrkogård

En gravsättning i minneslund är helt anonym och utan närvaro av anhöriga. Påsen med aska grävs ner. Den gravsattes namn finns dock registrerat i församlingens gravbok. Gravsättning av aska i minneslund görs ej vintertid.

Det är inte tillåtet att beträda det gemensamma gravsättningsområdet, utsmyckning sker på  gemensam hänvisad plats.