Gravsättning av aska i askgravlunden på S:t Eriks begravningsplats

Antingen väljer man att närvara vid gravsättningen och det går till på samma sätt som vid gravsättning i askgravplats eller sker gravsättningen utan närvaro av anhöriga.

Gravsättning i askgravplats