Gravsättning av aska i askgravlunden på S:t Eriks begravningsplats

Gravsättning på S:t Eriks begravningsplats kan ske i samband med en begravning/cermoni, eller vid ett senare tillfälle då endast en gravsättning görs. 

När gravsättning sker utan någon begravning/cermoni i samband, möter vaktmästaren upp er på S:t Eriks begravningsplats. Antingen utomhus eller inomhus, efter era önskemål. Askan finns i en linnepåse som är placerad på ett bord när ni kommer. Ni får gärna sitta ner en stund i lugn och ro i kyrkan eller vara utomhus vid ceremoniplatsen. Ni bestämmer vem som ska bära och sänka askan. Vaktmästaren hjälper till med det om Ni vill, allt efter Era önskemål. Vid tillfället för gravsättning omgärdas askgraven av dekor från naturen utifrån årstiden, en blomkrans där linnepåsen sänks igenom. Efteråt stannar Ni kvar så länge Ni vill. Återfyllning sker av kyrkogårdspersonalen, antingen när Ni är kvar eller om så önskas när Ni lämnat begravningsplatsen. 

Intill gravområdet finns det två olika varianter utav placering för den gravsattes namnplatta. Antingen på en större träpelare i ek, eller en liggande stenhäll. Träpelaren är tänkt som placering utav namnplattor för gravsättningar i Askgravlunden, och stenhällen för gravsatta i Askgravplatsen. Namnplattan innehåller den gravsattes namn, födelse- och dödsår. 

Askgravlunden delar samma gravsättningsyta som Askgravplatsen, men det är ingen egen gravrätt utan en yta som Begravningsenheten råder över. I Askgravlunden gravsätts askor så som i en Minneslund, men med rätten till en namnplatta också. Nästkommande som gravsätts i en familj/släkt kommer därför inte att kunna vila intill den första gravsatta, utan då är det Askgravplatsen som gravskick som Ni bör välja. 

Gravsättning i askgravplats