Foto: Arne Hyckenberg

Sollentuna kyrkas historia, så byggdes den.

Här kan du följa Sollentuna kyrkas utveckling från 1000-talet fram till idag. Här hittar du både text och film som beskriver vad som hände under respektive århundrade.

1000-talet

Innan Sverige blir Sverige.

1100-talet

Himmel och jord

1200-talet

Hövisk kultur och ohövligt liv

1300-talet

Tro och makt

1400-talet

Politisk anarki

1500-talet

Reformation och arvrike

1600-talet

Expansion, integration och kolonisation

1700-talet

Krig, kunskap, kultur

1800-talet

Urbanisering och emigration

1900-talet

Folkhemmet