Rökelsekar

Rökelsekaret från 1200-talet är troligen det äldsta nu bevarade föremålet i Sollentuna kyrka.

Rökelsekar, är ett kärl av metall som används vid katolska och ortodoxa gudstjänster för bränning av rökelse. Rökelsen symboliserar folkets böner som stiger upp till Gud. Det kan även förekomma i Svenska kyrkan – om än sparsamt.

Rökelsekaret av malm i Sollentuna kyrka är troligen det äldsta av de nu bevarade föremålen i Sollentuna kyrka. Det är välbevarat, har kedjorna i behåll och har en enkel romansk form, vilket tyder på att det troligen tillverkades redan under 1200-talet.