Foto: Linda Mickelsson /Ikon

Retreater

Tid för eftertanke, bön och gemenskap i tystnad.

Tema: Vägen till livet
Tid: 7/5 kl.  9:00-16:00
Anmälan senast 29/4. Kostnad 150kr.
Plats: Kummelby kyrka
Anmälan: Lena Thoms, lena.thoms@svenskakyrkan.se