Foto: Linda Mickelsson /Ikon

Retreater

Tid för eftertanke, bön och gemenskap i tystnad.

Retreat i påskens ljus 
Tid: Söndag 23/4 kl. 13.00-17.00 
Plats: S:t Larsgården vid Sollentuna kyrka 
Info och anmälan: senast 18/4 till: Dag Bjärnhall, präst dag.bjarnhall@svenskakyrkan.se 
Ingen avgift.