Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Sollentuna Besöksadress: Sköldvägen 10, 19147 SOLLENTUNA Postadress: BOX 13, 19121 SOLLENTUNA Telefon:+46(8)50551300 E-post till Svenska kyrkan Sollentuna

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Sollentuna kyrka renoveras

Sollentuna kyrka har funnits i mer än 800 år. Under årens lopp har hon regelbundet byggts ut, byggts om och renoverats. Nu är det återigen dags att ge Sollentuna kyrka lite extra kärlek och omtanke. Under 2020 och 2021 stänger kyrkan för renovering.

Sollentuna kyrka har funnits i mer än 800 år. Underårens lopp har hon regelbundet byggts ut, byggts om och renoverats. Nu är det återigen dags att ge Sollentuna kyrka lite extra kärlek och omtanke så att hon även fortsättningsvis ska finnas med och vaka över oss och våra livsavgörande ögonblick.

Nedan hittar du dels information om renoveringenen men också en kortfattad historia om Sollentuna kyrkas tillkomst genom århundraden, accompanjerad de viktigaste samtida händelserna i Sverige. (Det senare skrivet av professor Dick Harrison, för Historiska muséet.)

 

Sollentuna kyrka stänger för renovering

På trettondagen firar vi sista mässan inför renoveringen av Sollentuna kyrka. Under hela 2020 och delar av 2021 kommer kyrkan genomgå såväl modernisering som restaurering som bland annat innefattar ny orgel och tillgänglighetsanpassning. Under renoveringen håller kyrkan stängt och gudstjänster kommer hållas i närliggande S:t Larsgården.  Dop, vigsel och begravningar kommer att hållas i Stillhetens kapell och S:t Eriks kyrka – samt givetvis i alla våra andra kyrkor i Sollentuna församling.

En stor del av renoveringen handlar om att göra kyrkan tillgänglig för alla, även de med funktionsnedsättning. Därför börjar vi med att tillgänglighetsanpassa västra porten genom att bland annat bygga bort nivåskillnader så att man lättare kan komma in och ut med barnvagnar, rullatorer och rullstolar. Samtidigt installerar vi en handikapptoalett.

Framme vid koret tar vi bort den främre bänkraden och kororgeln. Detta gör vi för att ge bättre utrymme och tillgänglighet för alla. Samtidigt flyttas dopfunten upp till korets södra sida medan värdeskåpet flyttas bakåt i kyrkan och placeras under läktaren. En ramp byggs upp till koret på södra sidan och den gamla altarringen sätts tillbaka - samtidigt som korets lilla förhöjning tas bort.

De två vackra gravstenenarna vid koret sätts upp på väggen på vardera sida om södra entrén. Detta gör vi bland annat för att minska snubbelrisken då gravstenarna har håligheter som fötterna lätt fastnar i. Gravstenarna ligger emellertid inte på sina ursprungsplatser eftersom de under tidigare renoveringar på 1900-talet först togs bort och sedan placerades ut igen.

För att ge en bättre ljudupplevelse låter vi tillverka och installera en ny orgel, som kommer placeras något närmare räcket – som i sin tur också byggs om för att ljudet bättre ska spridas i rummet. I den interna renoveringen ingår också rengöring av väggarna samt installation av ett nytt ljudsystem, ny belysning, förbättrat brandskydd och larm,

Exteriört kommer delar av fasaden och taket renoveras.

Sollentuna kyrka betyder mycket för många och har följt oss genom århundraden. Hon är värd den extra omvårdnad och kärlek som vi nu ger, så att hon även i fortsättningen ska finnas med och vaka över oss och våra livsavgörande ögonblick. Vår förhoppning är att bjuda in till återinvigning påskdagen den 4 april 2021. 

Vad gäller kostnaden för renoveringen, återkommer vi när budgeten är beslutad och klar.