Foto: Arne Hyckenberg

Sollentuna kyrka renoveras - planerad återinvigning 30 maj

Sollentuna kyrka har funnits i mer än 800 år. Under årens lopp har hon regelbundet byggts ut, byggts om och renoverats. Nu är det återigen dags att ge Sollentuna kyrka lite extra kärlek och omtanke. Under 2020 och 2021 stänger kyrkan för renovering.

Sollentuna kyrka har funnits i mer än 800 år. Underårens lopp har hon regelbundet byggts ut, byggts om och renoverats. Nu är det återigen dags att ge Sollentuna kyrka lite extra kärlek och omtanke så att hon även fortsättningsvis ska finnas med och vaka över oss och våra livsavgörande ögonblick.

Nedan hittar du dels information om renoveringenen men också en kortfattad historia om Sollentuna kyrkas tillkomst genom århundraden, accompanjerad de viktigaste samtida händelserna i Sverige. (Det senare skrivet av professor Dick Harrison, för Historiska muséet.)