PREP - Friskvård för parrelationen HÖSTEN 2024

I SEPTEMBER startar en kurs på Livscentrum i Turebergskyrkan i Sollentuna för er som vill fördjupa er relation. Kursen ger verktyg för varaktig kärlek samt redskap för att kunna hantera konflikter som oundvikligen uppstår i en parrelation.

En PREP-kurs ger dig kvalitetstid med din partner. 

 

Vad är PREP? 

”Prevention and Relationship Education Program”, är ett förebyggande och pedagogiskt program för parrelationer som är utvecklat av forskare och har haft ett bra utfall i flera långtidsstudier. Kursen revideras kontinuerligt utifrån utvärderingar och ny forskning. 

Kursen innehåller kommunikationsövningar, träning i konflikthantering samt samtal om förväntningar och förhållningssätt. PREP kursen är livsåskådningsneutral och har som mål att vara inkluderande.​

Vem kan gå en PREP-kurs?

PREP vänder sig till alla par som har bestämt sig för att leva tillsammans och som vill satsa på att stärka sin relation. PREP är ett pedagogiskt förebyggande program - inte terapi - och lämpar sig därför inte för par som befinner sig i kris. PREP utgår från att det är möjligt att förändra och förbättra sin kommunikation, sättet att behandla varandra på och hur ni ser på förhållandet. 


PREP fungerar

Problem finns i alla förhållanden, men du och din partner måste kunna hantera dem som ett team för att få ett harmoniskt liv. Att anmäla sig till en kurs är ett sätt att visa vilja till utveckling. Resten avgörs av de insatser ni gör, på kursen och hemma. PREP är utvecklat av forskare och efter flera långtidsstudier i USA och Europa har vi goda belägg för att påstå att PREP fungerar förutsatt att ni själva är motiverade att arbeta med kommunikationen och ert samspel. Uppföljningar visar på fleråriga effekter i form av bättre kommunikation och problemlösningsförmåga, större tillfredställelse i relationen och minskad risk för separation. 

Hur går det till? 

Genom korta föredrag, övningar och parsamtal går vi igenom olika teman. Kursen innehåller kommunikationsövningar, träning i konflikthantering samt samtal om förväntningar, värderingar och förhållningssätt. Inga samtal sker i gruppen ​utan endast mellan dig och din partner.


Kursens upplägg

Vi möts upp på Fiket i Turebergskyrkan, Sköldvägen 12 B i Sollentuna. 
Tisdagar kl. 18.00-21.00. 
17/9, 1/10, 8/10, 15/10, 22/10

Kursledare: 

Suzanne Wallón, pedagog, samtalsterapeut. 
Andreas Salé, pedagog, pastoral-
områdeschef. 
Annelie Möller Backman, socionom, leg psykoterapeut. 


Mer info och anmälan: 

Vid frågor kontakta Suzanne Wallón:
telefon: 070- 720 05 66. 
Suzanne.wallon@svenskakyrkan.se

Anmäl dig och din partner (var och en för sig) via länken till Sensus, senast den 9 september. 

Meddela eventuella allergier vid anmälan. 

Begränsat antal platser. Företräde ges till boende i Sollentuna. 

Kostnad: 
300 kr per person. I avgiften ingår kursmaterial och en matig smörgås.

********************************************************

Livscentrum - när livet känns utmanande

SAMTALSMOTTAGNINGEN erbjuder enskild psykoterapi till boende i Sollentuna kommun för kraftigt reducerat pris.

FAMILJERÅDGIVNINGEN vänder sig till dig/er som upplever svårigheter i nära relationer. I första hand till boende i Sollentuna och Upplands Väsby. 

Läs mer om vår verksamhet