Predikstolen

Kyrkans predikstol består av två delar, den nedre från 1627 och den övre från 1700-talet

Predikstol började användas under 1500-talet och reformationen när predikan blev viktigare i gudstjänsten och i 1571 års kyrkoordning beordrades alla kyrkor ha en predikstol. Från början placerades de oftast vid kyrkorummets södra vägg nära gränsen till koret, men har senare flyttats till den norra sidan vid sakristian.

Under 1600-talet var det vanligt att predikstolarna fick praktfulla utsmyckningar i enlighet med den tidens stilideal.
Predikstolen i Sollentuna kyrka är tillverkad i snidat trä och placerad på den norra väggen mellan långhuset och det nyare koret. När man synar stolen ser man att den består av två delar.

Den övre delen tillverkades 1757–1759, medan underredet är bevarat från en äldre predikstol, snidad av en mäster Hendrich år 1627. Timglaset sattes upp 1721.