Prata med en präst eller diakon

I församlingen har du möjlighet att prata med en präst eller diakon. Det kostar ingenting. Du når också en präst dygnet runt via nödnumret 112.

Tystnadsplikt för präst
Prästerna i församlingen har absolut tystnadsplikt. Det betyder att inget av det som ägt rum i ett själavårdssamtal får föras vidare.
När det behövs händer det att prästen erbjuder hjälp och kontakter med andra instanser, men prsäten får aldrig någonsin bryta tystnadsplikten.

Tystnadsplikt för diakon
Tystnadsplikt för diakon är jämställd med tystnadsplikten inom sjukvården.

Kontakta våra präster
Kontakta våra diakoner