Foto: Arne Hyckenberg

Präster

Välkommen att kontakta någon av församlingens präster. En präst i Svenska kyrkan har absolut tystnadsplikt om önskar enskilt samtal.

En präst främsta uppdrag är att förkunna Guds ord, förvalta sakramenten och vara en omsorgsfull herde. I Sollentuna församling tar det sig uttryck på många sätt, i allt från begravningar till besöksgrupp, från budget till barnkör, från konfirmationsläger till kyrkkaffe, från högmässa till häkte, från samtal till skolavslutning. Ser du en präst, fråga vad just denne gör idag!

Präster