Pilgrimens 7 nyckelord

Vill du gå en pilgrimsvandring på egen hand? Här har du pilgrimens 7 nyckelord till din hjälp.

Ord som på olika sätt kan hjälpa oss leva våra liv lite mer av hjärtat. Vissa saker kan man inte gå förbi i livet och samhällets krav på oss men det är viktigt att stanna upp ibland och tänka hur jag lever mitt liv.

Gå ut i skog och mark och njut av allt som händer i naturen eller använd dina bilder på mobilen eller i ditt minne och ta ett nyckelord att meditera över.

Pilgrimens nyckelord är;
Frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet och delande. För att komma ihåg dessa kan du tänka på ordet FETBLAD, en kärleksört. Där har du första bokstäverna i nyckelorden.

Frihet
Inte ens i den djupaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig, din käpp och stav gör mig trygg.
Ps.23:4
Frågor att meditera över;
Vad är frihet för mig i tider av begränsning?

Bön, Tack Gud att du vandrar med mig

Enkelhet
Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är där kommer också ditt hjärta vara. Matt 6,19-21
Frågor att meditera över;
Vad behöver jag egentligen för att må bra?
Hur kan jag leva i mer solidaritet med människor och med jorden?

Bön; Gud lär mig leva så enkelt och ödmjukt att andra kan få leva.

Tystnaden
Innan ordet är på din tunga vet du, Herre, allt jag vill säga. Du omsluter mig på alla sidor, jag är helt i din hand. Ps.139:4-5
Frågor att meditera över;
Tar jag mig tid att lyssna inåt?
Hur skapar jag stillhet i min vardag?

Bön: Tack Gud att du omsluter mig på alla sidor.

Bekymmerslösheten
Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger, känn ingen oro och tappa inte modet. Joh 14.27
Frågor att meditera över:
Vad är jag tacksam för?

Bön: Tack att du omger oss var och en med din närhet och låter oss vila i din stora famn.

Långsamhet
Herren är min herde, ingenting skall fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar, han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära. Ps 23: 1-3
Frågor att meditera över:
Har jag själv valt den rytm jag lever i?
Vad längtar jag efter i mitt liv?

Bön, Herre hjälp mig följa dig genom livet och fyll mig med din kärlek.

Andlighet
Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens. 2 Tim1:7
Frågor att meditera över;
Vad är andlighet för mig?
Vad är heligt för mig?

Bön, Gud stärk min tro, öka mitt hopp och uppliva min kärlek.

Delande
Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det skall ni också göra för dem. Matt.7:12
Frågor att meditera över;
Vad kan jag dela med mig av?
Vad önskar jag få del av i mitt liv?

Bön; Gud hjälp oss dela med oss till varandra.