Foto: Arne Hyckenberg

Till salu: Orgel, Troels Krohn

23 stämmor • 2 manualer + pedal Dokumentation gjord av Jan Börjeson orgelvård ab

Orgeln i Sollentuna kyrka

Snabbfakta

Fabrikat: Troels Krohn, Danmark.
Byggnadsår: 1970 enligt firmaskylten på spelbordet.
Verk: 2 manualer: Huvudverk (HV) och Svällverk (SV) + Pedalverk (Ped)
Omfång: Standard 56 / 30 toner: manualverken (C-g3), pedalverk (C-f1).
Antal stämmor: 23 stämmor + Tremulant på SV (se disposition nedan).
System: Helmekanisk orgel, inga fria kombinationer. Tremulant elektrisk, justerbar.
Uppmätningsdatum 2019-06-24

OBS! Orgeln säljs utan den befintliga fasaden, som skall bevaras och återanvändas i kyrkan.

Disposition

HV
Principal 8
Gedackt 8
Oktava 4
Spetsflöjt 4
Quinta 2 2/3
Oktava 2
Mixtur V ch
Trumpet 8

SV
Gamba 8
Rörflöjt 8
Principal 4
Fl. Octaviante 4
Piccolo 2
Sifflöjt 1
Sesquialtera II
Scharf III-IV ch
Dulcian 8
Tremulant

PED
Subbas 16
Oktavbas 8
Gedacktbas 8
Pommer 4
Rauschpipa IV ch
Fagott 16

Uppbyggnad

Huvudverket som står främst, med spelbordet på klassiskt vis inbyggt i sockelhuset, är smalast men också högst. Bakom Huvudverket, centrerat, står Svällverk och Pedalverk. Pedalverket flankerar Svällverket med halva verket på vänster sida, halva på höger.

Båda dessa verk är sammanbyggda i samma ytterstruktur, i samma djupled framifrån sett, men separerade från varandra med innerväggar. Svällverket + Pedalverket är alltså bredare än Huvudverkshuset, men samtidigt något
lägre, p.g.a. uppbyggnaden i de valv där orgeln står.

Allra längs bak, på Svällverks- Pedalverkshusets baksida (utsida) hänger några av de större Subbaspiporna. Dessa träpipor kan sannolikt omplaceras om så önskas.

Mellan Huvudverkshuset och Svällverks- Pedalverkshuset finns en upphöjd stämgång varifrån man dels kan stämma Trumpet 8 i HV, dels Dulcian 8 i SV. Även Fagott 16 stäms ”framifrån” det vill säga vid samma stämgång.


Yttermått, befintliga orgelhus

Huvudverkshuset
Bredd ca 265 cm
Höjd ca 442 cm (200 övre orgelhuset) + 182 (mellandelen ner till stämgång) + 60 (stämgång till golv).
Djup ca 126,5 cm exkl. spelbord.

Tillkommer spelbordet

Spelbordskonsolens ram bygger ut ca 8 cm från befintligt fasadhus. Därtill kommer manualklavarna (ytterligare 24 cm) + pedalklaven och orgelbänk. Totalt bygger spelbordet ut från fasadhuset ca 90 cm. Detta mått beror dock på vilket svängrum organisten behöver, t.ex. i vilket läge orgelbänken måste stå, samt behov av passage bakom bänken.

Svällverks- Pedalverkshuset totalt
Bredd ca 169 (SV) + 91 + 91 (Ped) = 351cm
Höjd ca 149 + 200 = 349 cm.
Djup ca 130,5 cm + Subbaspipor på baksidan, ca 25 cm = totalt ca 155,5 cm

OBS! om Subbaspipona skall vara kvar i bef läge, måste mer utrymme finnas bakom orgeln för att piporna skall kunna klinga, helst minst 50 cm luft bakom orgelhuset.

Stämgången mellan verken
Bredd ca 168,5 cm
Djup ca 106 cm

Orgelns totaldjup inkl Subbaspipor, exkl spelbord:
Ca 388 cm.

Orgelns totaldjup inkl Subbaspipor, inkl spelbord:
Ca 478 cm

Största totalyta
Djup ca 478 cm (inkl spelbord och Subbaspipor)
Bredd ca 351 cm (vid SV/Ped)

OBS
Vid Huvudverkshusets framkant är en höjdskillnad i golvet på ca 22,5 cm.
Sockelhuset inkl. orgelns innanmäte (bockben och ramar) är alltså upplyfta denna höjd i framkant. Skall orgeln ställas upp på plant golv måste därför ramar och ben förlängas motsv. ca 22-23 cm vilket inte bör vara något problem. 

Viktig information
Detta dokument är framtaget som en hjälp för intresserade köpare av orgeln. Innan ett köp av orgeln genomförs måste köparen själv på plats kontrollera alla angivna mått och utifrån en sådan inspektion själv bedöma möjligheten att placera orgeln på ny plats. Sollentuna församling eller dess representant tar ej ansvar för ev. felaktiga uppgifter i detta dokument. På grund av att orgeln säljs utan befintlig fasad, visas inga bilder på den gamla fasaden.

På uppdrag av Svenska kyrkan Sollentuna
Jan Börjeson
Jan Börjeson Orgelvård AB, 2019-06-25

Dokumentation och bilder

Dokumentation och bilder (på grund av att orgeln säljs utan befintlig fasad, visas inga bilder på den gamla fasaden).

Ladda ned pdf

kontakt/information

För mer information om försäljningen kontakta
kyrkoherde Lasse Svensson, direkt 08-505 514 99, växel 08-505 513 00, lasse.svensson@svenskakyrkan.se


Önskas ytterligare information om orgeln går det bra att ringa

Orgelbygg. Jan Börjeson, 0708-117800 eller
Prof. Hans Davidsson, 072-323 52 42.