Om diakoni

Diakonerna i församlingen erbjuder stöd, samtal, själavård och viss ekonomisk rådgivning

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer. Det är ett förhållningssätt till andra människor där Jesus Kristus är förebilden. Man brukar beskriva diakoni som den kristna tron och evangeliet omsatt i praktisk handling.

Diakoni handlar om att ge en röst åt de grupper i samhället som är extra utsatta, att erbjuda stöd, samtal och en miljö där människor kan hitta sin förmåga att växa vidare. Förutsättningarna och behoven i den enskilda församlingen avgör hur det diakonala arbetet skall utformas. Ofta sker ett samarbete med andra instanser i samhället.

En diakon har en social- eller omsorgsinriktad fackutbildning och är, liksom en präst, vigd till sin tjänst i Svenska kyrkan. Diakoner har tystnadsplikt.

Svenska kyrkan Sollentuna har fyra geografiska distrikt; Edsbergskyrkan, Kummelby kyrka, Turebergskyrkan och Sollentuna kyrka. Det diakonala arbete genomförs i de olika distrikten. Livscentrum som är församlingens samtalsmottagning finns i Församlingshuset.

Diakonerna har även möjlighet att, genom Sollentuna hjälpförening och vissa fonder, bidra med en mindre summa pengar till människor som ej kan få hjälp från annat håll.

Hela dig
Pilgrim Sollentuna

Vill du ha kontakt eller engagera dig i församlingens diakoni?
Ring eller mejla någon av diakonerna

Sollentuna hjälpförening

Hjälp oss att hjälpa! Sollentuna hjälpförening hjälper människor i nöd som bor i Sollentuna kommun. För att kunna utföra detta arbete behöver vi fler månadsgivare. Behöver du hjälp? Här hittar du information om hur du ansöker om stöd.