Meny

Någon att prata med

2018 firade Livscentrum 20 år. Verksamheten är ett sätt för kyrkan att möta människor med psykisk ohälsa, men också att vara ett lyssnande öra mot samhället. Idag har man fyra anställda psykoterapeuter. Och behoven av samtal är stora.

För drygt 20 år sedan gjorde Sollentuna församling ett vägval genom att anställa en psykolog för att möta människor med psykisk ohälsa. Idag har man fyra psykoterapeuter anställda.
– Att ha fyra psykoterapeuter anställda är nog unikt i Svenska kyrkan. Vi kan tacka församlingens ledning som tog beslutet och som fortfarande satsar på Livscentrum, säger Elisabeth Mannerberg.

Tack vare församlingens breda kontaktnät blev Livscentrum en mötesplats med låga trösklar som kunde komplettera primärvården och psykiatrin.
Redan tidigt anordnade man också retreater, samtalskvällar, kurser och caféverksamhet. En verksamhet som idag lever vidare i Turebergskyrkan.

Ekonomin aldrig avgörande
Livscentrum är en specialiserad mottagning för både enskilda samtal och familjerådgivning. Hit är man välkommen oavsett tro, kyrko- och religionstillhörighet. Genom ett avtal med Upplands Väsbys och Sollentunas kommuner är samtalen i familjerådgivningen subventionerade. Dessutom finns ett samverkansavtal med Eds församling.
– Men det är inte ekonomin som ska avgöra. Vi försöker alltid hitta en lösning och en nivå som är rimlig, säger Mario Silva.
Samhället har svårt att möta den ökade efterfrågan på samtalsterapi. Därför samarbetar Livscentrum med både vårdcentraler och Sollentuna psykiatriska mottagning, som ibland hänvisar patienter på grund av begränsade resurser, men också för att Livscentrum har en beredskap och kunskap för existentiella frågor.

Vad är skillnaden mellan själavård och terapi?

– Terapi är mer behandlande, förklarar Thomas Ericson som också är pastor.
– I själavårdssamtal kan vi läsa Bibeln ihop och det gör vi inte i psykoterapin. Önskar en människa fördjupas i sin tro, så hänvisar vi alltid till präster och diakoner. Självklart kan även själavårdssamtal beröra vardaglig problematik.

Hur går egentligen ett terapisamtal till?

– Vid parsamtal börjar man med ett inledande samtal då man får veta ramarna och berätta om sin situation. Jag ställer frågor utifrån en kommunikationsmodell och sedan utvärderar vi samtalet. Vad känns bra och varför? På samma sätt kan man också prata med varandra utanför terapirummet. Sedan skapar vi ett slags kontrakt med en gemensam målformulering. Vi är inga experter på någons liv och vi har inga trollspön, men vi kan ställa frågor som kan öppna upp, förklarar Elisabeth Mannerberg.

Inom familjerådgivningen pratar man ofta om kommunikationsproblem. Inom samtalsmottagningen söker man också för relationsproblem, men även för psykisk ohälsa, ångest eller depression. Det kan också handla om sorg, kriser, trauman eller existentiella frågor.
–Många som kommer till samtal för första gången är ovana, därför måste samtalet få ta tid för att man ska kunna känna sig trygg. Personkemin är viktig. Det händer någon gång att konfidenten får byta terapeut, men inte så ofta, säger Gunnel Broberg.

 

Alla terapeuter på Livscentrum har lång erfarenhet av terapeutiskt och psykosocialt arbete. (Fr vänster Gunnel Broberg, Mario Silva och Elisabeth Mannerberg) Bild: Arne Hyckenberg

Friskvård för parrelationen
En annan viktig verksamhet utöver terapisamtal är PREP, familjerådgivningens tredagarskurser för par. Ett samarbete med Sensus studieförbund och Hammarby församling. Kursen utgår från ett studiematerial där man både har gemensamma träffar och parövningar.
– Men det är friskvård, inte terapi, betonar Mario Silva, som haft många sådana kurser.
Under kursen får paren tillfälle att ägna sig åt sin egen relation och prata om konflikter, sexualitet, barn och ekonomi. Många får problem när två blir tre eller när barnen flyttar hemifrån.
– I en parrelation ställer man sig frågor som: Hör vi ihop? Känner vi lika? Frågan är om det är jag eller någon annan som ska definiera mig. I alla typer av relationer är det viktigt att vi inbjuder till samtal och inte till förhör, säger Mario Silva.

Satsning på unga
Rapporter från bland annat Social-styrelsen och Folkhälsomyndigheten visar att ungas psykiska ohälsa ökar allt mer. Sedan januari 2017 satsar Livscentrum därför extra på unga mellan 16 och 25 år som lider av psykisk ohälsa i form av stress, ångest eller depression. En verksamhet som man hoppas kunna utöka ännu mer.
– Ibland kan det vara svårt att definiera varför man mår dåligt. Det kan handla om skolan, hemmet och att bli vuxen. Idag ställs andra typer av krav och det är svårt att veta vad man vill, säger Elisabeth Mannerberg.
Känslan av samhörighet är central för alla individer. Från att ha varit en självklar del av en familj känner sig många ungdomar som flyttar hemifrån vilsna och undrar var de hör hemma.
– Det handlar också om kraven på att lyckas. Men även om andra existentiella frågor, menar Thomas Ericson.

Existentiell hälsa
Livscentrum erbjuder också kurser i existentiell hälsa. Redan pilotkursen blev snabbt fulltecknad och intresset visade sig vara större än de vågat tro.
– Det finns en efterfrågan för de här frågorna, oavsett bakgrund. Många längtar efter att få prata om livet och om livsåskådning och behöver en känsla av sammanhang, mening och hopp, säger Gunnel Broberg.
Hur påverkas ni som terapeuter av att ta emot så mycket problem och kriser?
– Det känns djupt meningsfullt att få följa människor som är motiverade till förändring och att få se människor bokstavligen räta på sina ryggar och bli tryggare i sig själva, säger Thomas Ericson.
– Ja, jag skulle vilja filma ibland för det kan synas i hela kroppen och i ansiktsmusklerna. Det är en ynnest att få dessa förtroenden från en människa som aldrig berättat om sina upplevelser för någon. Tänk att få vara med på den resan, avslutar Gunnel Broberg.

Text: Marie Starck

Ur Kyrkporten nr 5/2018

Kompetensområden

Personalen på Livscentrum har olika kompetensområden, bland andra:
 

  • Psykodynamisk terapi
    – relationell och affektfokuserad
  • KBT
  • Systemisk familjeterapi
  • Trauma/EMDR
  • Parterapi
  • Sexologi
  • Migration
  • Existentiell terapi


Språk: svenska, engelska och spanska

Läs mer om Livscentrum, kontaktpersoner mm.