Meny

Snart börjar våra trainees!

Den 1 september får Sollentuna församling sina första traineer, Ebba Brunnander och Alexander Olsson.


Våra traineer har pedagogisk inriktning (barn och ungdom) och Alex har utgångspunkt i Sollentuna och Edsberg, med Agneta Sundén som handledare. Ebba Brunnander utgår från Kummelby och Tureberg med Karin Skoog som handledare. Alex börjar förhoppningsvis redan den 9 september i stället för Benny Losokola, som hoppade av tjänsten.

Svenska kyrkan Sollentuna är en plats där du kan växa i tro och ansvar, nu har två unga vuxna fått särskilda möjligheter till det genom våra Trainee-tjänster. Deras främsta uppgift blir att stötta den pedagogiska verksamheten, men de får också möjlighet att följa de olika yrkeskategorierna för att få inblick i bredden av församlingens verksamhet och uppdrag.  

Syftet med att inrätta traineestjänster är att gynna församlingens pedagogiska verksamhet i stort men också att möjliggöra för de unga traineerna att pröva på kyrkans vardagsliv, ge dem arbetslivserfarenhet och rusta dem för eventuell framtida tjänst inom kyrkan.   

– Vi vill visa på möjligheten att arbeta i en församling inom Svenska kyrkan och synliggöra dess olika yrken. Våra traineer utgör en extra resurs i församlingen och distrikten samtidigt som de kan se församlingen med nya ögon. Vi kommer att ha stor glädje av deras idéer, synpunkter och nya perspektiv, säger Erik Ringheim, präst och distriktschef, i Svenska kyrkan Sollentuna.  

Varken Ebba eller Alex är okända för församlingen. Båda har gått ledarutbildningen och på olika sätt varit engagerade inom församlingen. Medan Benny kommer arbeta för distrikten Sollentuna och Edsberg kommer Ebba fokusera på Kummelby och Tureberg   Traineetjänsterna omfattar 75 procent och sträcker sig till den 31 maj 2020.