Meny

Möt Kristofer Runow

– Vi måste leverera det bästa till våra nästan 40 000 medlemmar i Sollentuna, säger Kristofer Runow. Han valdes till ny ordförande för kyrkorådet under kyrkofullmäktiges sammanträde måndagen 11 mars.

– I en tid där allt fler människor drabbas av psykisk ohälsa och ensamhet, kan Svenska kyrkan på djupet hjälpa människor. Jag vill att kyrkan ska erbjuda lågtröskelverksamhet till människor som inte är i kyrkan så ofta. Samtidigt ska kyrkan ge möjlighet till ett fördjupat engagemang för den som längtar efter förnyelse i sitt liv, menar Kristofer Runow.

Klura tillsammans
Kristofer Runow har lång erfarenhet inom Sollentuna församling. Hans engagemang startade när han konfirmerade sig 14 år gammal. Sedan fortsatte han med ungdomsarbete inom kyrkan. Hans första sommarjobb var som kyrkogårdsarbetare, men han har också hunnit arbeta som pedagog i Kummelby kyrka samt vara redaktör för Kyrkporten.
– Jag vill verka för en kyrka där rik och fattig, frisk och sjuk, gammal och ung kan känna tillhörighet och gemenskap. Glädje och sorg är ingen klass- eller åldersfråga. Existentiella frågor kan drabba oss alla. Vart är vi på väg? Jag vill ha en församling där man kan klura på det tillsammans, säger Kristofer Runow.
Erik W Graver

Fotnot: Kristofer Runow ersätter Bengt Nylander, som har avgått på grund av flytt.