Meny

Återvinning av metaller

Från och med juli 2016 måste alla metaller från kremationer återvinnas enligt en lagändring i begravningslagen.

Enligt lag går hela överskottet från metallåtervinningen till Allmänna arvsfonden som sedan delar ut pengarna till olika projekt.
Per-Olof Ohlsson, krematorieföreståndare för Silverdals krematorium, berättar om förberedelserna inför den nya lagen.
–Vi började förbereda oss redan 2010.
Vi har haft regelbundna branschråd. I vår region var det förre kyrkogårdschefen i Huddinge, Christer Pettersson som drev frågan ivrigast. För att flera av oss skulle förstå hur det skulle kunna gå till gjorde vi också en studieresa till företaget Orthometals i Holland. De har en verksamhet med återvinning av metaller från krematorier i 14 länder. Det var en fantastisk anläggning med sortering på löpande band och endast en mindre del manuell
sortering, säger Per-Olof Ohlsson.
När lagen kom i juli 2016 gjordes en gemensam upphandling bland företag som hanterar återvinning av metaller. Det resulterade i ett avtal med det norska företaget Fönix och omfattade 54 av landets 58 krematorier. I samband med avtalet etablerade sig Fönix även i Karlstad.

200 kg i kvartalet
Per-Olof Ohlsson berättar om hur arbetet med att årevinna metallerna går till.
–Efter kremering förs askan över till ett avsvalningsskåp där den först får svalna. Sedan går den till askberedaren där stoftet slås sönder till ett fint pulver i en trumma med tre millimeter stora hål. Allt som passerar hålen kommer med askan. Tillsam-mans med askan förvaras också den keramiska bricka som kopplar askan till den döde. Det som inte går igenom hålen i trumman hamnar i en speciell låda. Där samlas metallbitar från flera kremeringar tills det är fullt. Det kan vara allt från stiftklamrar från stoppningen i kistan till höftleder. Efter det läggs allt det i ett kärl som försluts. När företaget hämtar kärlen för återvinning, vägs de först och vi får ett kvitto på hur mycket varje kärl väger. Det brukar bli ungefär 200 kg i kvartalet.
Det sammanlagda värdet av de återvunna metallerna från landets krematorier var från det att lagen trädde i kraft juli 2016 till och med 2017 nästan 68 miljoner.
Arne Hyckenberg