Ny rapport: Svenska kyrkans diakoni bidrar till samhällsekonomin med minst 1,5 miljarder

Svenska kyrkans diakoni, det sociala arbetet, har ett samhällsekonomiskt värde på minst 1,5 miljarder kronor. Det framkommer i en ny rapport som presenterar den hittills mest heltäckande kartläggningen av Svenska kyrkans diakonala verksamhet.

Läs rapporten här
Resultatet presenteras i den nya rapporten Samhällsekonomisk konsekvensanalys av Svenska kyrkans diakonala verksamhet.

Läs mer om svenska kyrkans diakonala arbetet 

SEX KATEGORIER AV DIAKONAL VERKSAMHET
Rapporten har kartlagt Svenska kyrkans diakonala verksamhet och delat in den i sex olika kategorier:

Arbetsmarknadsinsatser
Exempelvis subventionerade anställningar och olika former av arbetsmarknadsprogram.

Integrationsstöd
Exempelvis språkundervisning, boendeförmedling och juridisk rådgivning.

Pedagogiskt stöd
Exempelvis skol- och fritidsverksamhet.

Praktiskt stöd
Exempelvis materiellt stöd, rådgivning och information.

Psykiskt och existentiellt stöd
Exempelvis samtalsstöd, rådgivning och olika former av förebyggande stöd.

Sociala aktiviteter
Exempelvis gruppaktiviteter riktade till målgrupper som barn, unga eller äldre, men som är öppna för alla att delta i.