Nummertavlorna

De äldsta nummertavlorna skänktes till kyrkan år 1746

Den äldsta av de tre nummertavlorna med rektangulär form skänktes till kyrkan år 1746. De två andra ovala nummertavlorna med förgyllda ramar skänktes år 1871 av hovmarskalken Claes Reinhold Rudbeck.