Återbruk av gamla gravar. För närvarande har Länsstyrelsen pausat det här projektet.

I år utökar vi med ytterligare fyra askgravplatser i Sollentuna församling, tre på Silverdals griftegård och en på Sollentuna kyrkogård. Tre av dem är dessutom återvunna kistgravplatser.

Tre av askgravplatserna är omgjorda kistgravplatser där vi använt återlämnade och omslipade gravstenar som huvudsten på vilka namnplattor på de avlidna sätts upp.

- Genom att återanvända gravplatser på detta sätt så behåller vi kulturhistoriska värden och äldre kvarter blir mer levande eftersom gravarna fortsätter att ha besökare, säger Rose-Marie Ederlöv, kyrkogårdschef på Svenska kyrkan Sollentuna.

Askgravplats på silverdals griftegråd.

Den fjärde askgravplatsen är, liksom sina tre föregångare i Sollentuna församling, formad som ett blad där stigen ansluter likt en stjälk och gravplatserna strålar ut i elipser. Den är placerad i vacker och vilsam skogsmiljö på Silverdals griftegård och förutom 50 platser för askgravar innefattar den även en askgravlund som är tillgänglig för alla, även för dem som inte är folkbokförda i Sollentuna.