Nomineringsgrupper i Sollentuna

Här hittar du en presentation av nomineringsgrupperna som ställde upp i Kyrkovalet i Sollentuna församling och deras ståndpunkter i viktiga frågor, samt kontaktinformation till gruppernas ordföranden.

Arbetarpartiet Socialdemokraterna

Socialdemokraternas tre viktigaste frågor är: "Att förenkla kontakterna med kyrkan vid dop, konfirmation och vigslar, att barn- och ungdomsverksamheten ska vara avgiftsfri och att de ekonomiska resurserna till diakonin ska förstärkas."

Borgerligt alternativ

Borgerligt alternativs tre viktigaste frågor är: "Att säkerställa att så mycket av resurserna som möjligt styrs mot verksamheten vid våra olika kyrkor (nära församlingsmedlemmarna), att kraftsamla till det redan utmärkta konfirmandarbetet och uppmuntra ytterligare vägar för att öka antalet unga och äldre konfirmander och att hålla kyrkoavgiften och övriga avgifter så låga att det inte är ett hinder för den som vill vara medlem."

Centerpartiet

Centerpartiets tre viktigaste frågor är: "att kyrkan ska vara en trygg plats i samhället som är öppen för alla, oavsett kulturell, ekonomisk eller etnisk bakgrund. Att Sollentuna församling ska ges förutsättningar att bedriva ett aktivt socialt arbete med uppsökande och generös diakoni. Att den omfattande kör– och musikverksamhet som vuxit fram och fått en betydande plats inom Svenska kyrkan i Sollentuna är del i en folkrörelse som ska stödjas och utvecklas ytterligare."

Fria liberaler i Svenska kyrkan

FISK sina tre viktigaste frågor är: "Att utveckla det sociala arbetet, där diakonin är en stor hörnsten, att stödja bevarandet av det rika kulturarv inkl. musiken, som kyrkan står för och attstödja en uppsökande ungdomsverksamhet, där ungdomarna kan få stöd att utforska sin tro."

Frimodig kyrka

Frimodig kyrkas tre viktigaste frågor är: "Vägen för Svenska kyrkan är en kyrka fri från politiska partier. Beslut måste grundas på kyrkans bekännelse och inte på ett partipolitiskt program. Sanningen för Svenska kyrkan är att Jesus Kristus ska vara centrum i alla beslut och allt arbete i Svenska kyrkan. Livet för Svenska kyrkan är levande gudstjänstgemenskaper kring Ordet och Sakramenten."

Politiskt obundna i Svenska kyrkan

POSK sina tre viktigaste frågor är: "POSK vill bryta den politiserande styrningen av Svenska kyrkan som är kostsam och lika lite relevant som att till exempel Sollentuna fotbollsklubb skulle styras av politiska partier. POSK vill effektivisera den centrala administrationen, frigöra resurser till de lokala kyrkorna och öka inslaget av ideellt engagemang för att bredda musik, körliv och andra meningsfulla aktiviteter. POSK vill fortsätta satsa på barn och unga, så att fler vill döpas, konfirmeras och delta i församlingens barn- och ungdomsverksamhet som en grund för fortsatt församlingsliv och vuxenliv."

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraternas tre viktigaste frågor är: att lyfta "kyrkans kärnverksamhet med tydlig kristen identitet, att förvalta och värna vårt kristna kulturarv och stödja socialt utsatta och hemlösa svenskar."

Vallokaler i Sollentuna församling

Här hittar du Sollentuna församlings vallokaler och öppettiderna på valdagen den 19 september, samt information om hur, var och när du förtidsröstar om du inte kan rösta på själva valdagen.