New Blossom Children’s Home Kathmandu, Nepal

Bygge av barnhem

Ett eget hem för NBCH
För närvarande hyrs detta hus för barnhemmet. Men att hyra en så stor byggnad så nära Katmandu är förknippat med höga kostnader. Genom att köpa mark på större avstånd från huvudstaden kan man bygga eget hus och genom en engångssatsning få ner de framtida driftskostnaderna. Längre ut på landsbygden finns också möjlighet att skapa egna intäkter t.ex. genom uppfödning av kycklingar, grisar eller getter för att ytterligare kunna minska driftskostnaderna för barnhemmet. Nu är marken inköpt och nu gäller det att snabbt kunna bygga huset så att man slipper hyreskostnaderna.

Barnens skolgång
Alla barnen går i en bra skola och har lyckats väl med sin skolgång. Många av barnen tillhör de bästa i sin klass, trots att de har en svårare livssituation jämfört med sina klasskamrater.

Sport och lek
Barnens aktiviteter präglas mycket av sport och lek. Trevliga utflykter för
barnen arrangeras regelbundet.

Kontakt med Kummelby kyrka
Personer som är ideellt engagerade i Kummelby kyrka håller regelbunden kontakt med barnhemmet genom att på egen bekostnad besöka NBCH och genom att sticka tröjor till barnen.
Barnen i Kummelby kyrka och Nepal har kontakt med varandra genom att bl a skicka teckningar.

Välkommen som givare!
Det är nu stort behov av gåvor av engångskaraktär till att bygga eget hus på den mark som inköpts för ändamålet. Samtidigt behövs fortsatta regelbundna gåvor för driften av barnhemmet.

Du kan ge på många sätt.

Regelbunden givare: En summa varje månad genom automatisk överföring från internetbank till bankkontot nedan eller inbetalning till plusgirokontot nedan.

Tillfälliga gåvor: Du kan ge en gåva via kollektomaten i Kummelby kyrka. Tryck på ikonen ”Barnhemmet i Nepal”. Ett bra sätt att ge är att vid födelsedagar eller andra bemärkelsedagar i stället för presenter föreslå vänner att en gåva betalas in till barnhemmet.

NBCH Nepal, Kummelby kyrkas distriktsförening, Sollentuna

PLUSGIRO 393676-2
BANK SEB 5201-3300166
nbch.givare@gmail.com