Foto: Magnus Aronsson/IKON

När du vill prata

Om du behöver prata med någon eller kanske ta en fika digitalt så kan du ringa en präst eller diakon i församlingen.

I coronatider är det många som sitter ensamma. Ensamma och kanske oroliga, eller så har man bara jättetråkigt och saknar mänsklig kontakt. Vi inte är längre bort än
ett samtal. Ring 08–505 513 00 och fråga efter en präst eller diakon i
Sollentuna församling, så fikar vi och pratar en stund tillsammans.

Vi jobbar också på att skapa gemensamma ”digitala fikastunder” via telefon och dator."