Foto: Camilla Belusa

Körer

Sjung i kör – vi har många körer med olika inriktningar och för olika åldrar.

Barn- och ungdomskörer

Vi har körer för alla åldrar.

Vuxenkörer

I våra distriktskyrkor finns flera olika körer.

Må-bra-kören

Kören där vi sjunger för att må bra – 45 minuters klingande friskvård. Öppen kör utan anmälan. Kören är kostnadsfri.