Meny

Make & Remake

Skapande verkstad i Kummelby kyrka, vi syr saker av nya och återanvända textilier.

Make & Remake handlar om att återanvända överblivna tyger och tillbehör.
Att skapa nya förutsättningar för begagnat material och människor i nöd. Make & Remakegruppen träffas varje vecka och syr olika produkter av
skänkt material, en rolig och inspirerande aktivitet i en härlig gemenskap.

Alla produkter som vi producerar säljs i Kummelby kyrka och intäkterna går
oavkortat till Svenska kyrkans internationella arbete i Roman, Rumänien. Kyrkans projekt P 220 stöder romer som lever i utsatthet. Genom att erbjuda skola för barn och vuxna, yrkesutbildning i sömnad och jordbruk, toaletter och bättre bostäder, arbete för kvinnor och barns mänskliga rättigheter växer romernas möjlighet till ett bättre liv.

Vi välkomnar också nya medlemmar som är intresserade att delta i skaparverkstaden Make & Remake. 

Tid: Torsdagar • 9.30–12.00, varje vecka
Kontakt: ulla.carlen@telia.com
Plats: Kummelby kyrka, Sollentunavägen 83