Lokaler att låna/hyra

Vi bjuder medlemmar i Svenska kyrkan Sollentuna på lokalhyra i samband med dopkaffe och minnesstund vid begravningar. Vi hyr även ut vissa lokaler till sammanträden och andra möten.

Lokaler minnesstunder

Kyrkofullmäktige har beslutat att fr o m 2015 bjuda medlemmar i Svenska kyrkan Sollentuna på lokalhyra i samband med dopkaffe och minnesstund vid begravningar.

BOKNING – LOKALER

 

Tfn 08-505 513 40
Mån–fre 9.00–12.00

sollentuna.bokning@svenskakyrkan.se