Samtalsmottagning

Samtalsmottagningen är öppen för alla oavsett tro, kyrko- och religionstillhörighet. Vi samarbetar med vårdcentralerna i Sollentuna, Sollentuna psykiatriska mottagning och ungdomsmottagningen. Vi har hela församlingen som upptagningsområde.

Samtalsmottagningen erbjuder psykoterapi, själavård, kris– och stödsamtal när livet ställer stora krav.

Kostnaden är subventionerad.

Varje människa är unik. Den som söker oss kommer att, tillsammans med sin terapeut, bestämma samtalens inriktning och hur kontakten ska läggas upp. Samtalsmottagningen erbjuder en lugn miljö och samtalen sker under tystnadsplikt.

Telefontider:
Gunnel Broberg måndagar 12.30-13.00, torsdagar 09.00-10.00
Thomas Ericson tisdagar 09.00-10.00, onsdagar 11.00-11.30