Foto: Kristina Strand Larsson/Ikon

Livet & Hälsan

En kurs om existentiell hälsa, där vi bland annat berör frågor om hopp, mening, känsla av sammanhang, tro, förundran, harmoni och inre styrka.

Vad får oss att må bra? Vad kan öka vår livskvalitet?

En kurs om existentiell hälsa, där vi bland annat berör frågor
om hopp, mening, känsla av sammanhang, tro, förundran,
harmoni och inre styrka. Kostnad: 100 kr.
Ledare: Gunnel Broberg, socionom och psykoterapeut och
Thomas Ericson, pastor och psykoterapeut, vid Livscentrum,
samt Ann-Britt Lindholm, socionom och kurator.
Frågor: gunnel.broberg@%20svenskakyrkan.se, 08-505 513 39, eller thomas.ericson@svenskakyrkan.se, 08-505 513 44,

Anmälan: senast 21 januari till gunnel.broberg@svenskakyrkan.se
08-505 513 39,
Tid: Måndagar • 18.30-20.30. Fem tillfällen. Start 4/2.
Plats: Församlingshuset, Sköldvägen 10.