Digitala sändningar

Församlingens digitala sändningar, både förinspelade och live på Facebook och Instagram.

Eftersom våra kyrkor öppnar igen från Midsommar, har vi sista livesänd gudstjänst från S:t Eriks kyrka är den 14/6. Därefter tar Gudstjänst i Amfiteatern vid. Andakter fortsätter att spelas in. 

Här hittar du dagens agenda för livesändningen från S:t Eriks kyrka.

 Du hittar mer information om respektive livesändning i vår kalender.

 Dagliga livesända andakter från Stockholms stift

Samlingssida över samtliga digitala sändningar inom Stockholm stift

Digitala gudstjänster och evenemang i Svenska kyrkan