Livesänd Gudstjänst med musik på nyårsdagen kl 15.00