Diakoner

Diakoni är kyrkans sociala arbete. Uppdraget är att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer.

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer.

Diakonerna i Svenska kyrkan Sollentuna arbetar med att ge sin röst åt dem i samhället som är extra utsatta. Vi erbjuder stöd, samtal och en miljö där människor kan hitta sin förmåga att växa vidare.

Sollentuna hjälpförening

Diakoner