Kyrksilvret

Kyrksilver som kalk, paten och brudkronor är generösa gåvor som genom åren skänkts till kyrkan.

Kyrkans äldsta kalk (bägare) av förgyllt silver är delvis bevarad från senmedeltiden. Fot, skaft och nod med ingraverat Kristushuvud och språkband är från 1500-talets början, medan skålen gjordes om och förstorades år 1710. Den tillhörande paten (oblattallrik), också den av förgyllt silver, är tillverkad 1764 av guldsmeden Jonas Thomasson Ronander i Stockholm.

En kalk av silver med tillhörande paten skänktes till kyrkan 1961 och ett sockenbudstyg med kalk, paten, oblatask och vinflaska köptes in 1949. Vinkannan av silver från 1864 är tillverkad av äldre silverföremål. En oblatask av silver med initialerna GCAB på locket är tillverkad av Michel Pohl d ä under 1600-talets andra hälft.

De ingraverade initialerna står för Gustav Cruus och Anna Berndes, vilka vid den tiden ägde Sollentunaholm. En oblatask av tenn skänktes till kyrkan 1645 av Gabriel Oxenstierna och Anna Banér, de dåvarande ägarna till Edsberg. Tre silverbägare har skänkts till kyrkan av olika givare under 1900-talet. Till kyrksilvret hör också två brudkronor, skänkta under 1900-talet.

Fram till reduktionen då kronan förstärkte sina finanser med hjälp av tillgångar från landets kyrkor, fanns ytterligare värdefullt kyrksilver. Inte mindre än 2,2 kilo konfiskerades av Gustav Vasa år 1531.