Sollentuna församlings valnämnd

Ordförande valnämnden
Mette Holdingsson(S)

Vise ordförande valnämnden
Birgitta Schwinn(BA)

Ledamöter:
Ragnar Ståhle(POSK)
Diana Aftén(C)
Peter Berggren(SD)
Gunlis Roos(FiSK)

Ersättare:
Maj Sjöberg(S)
Gunnar Örneus(BA)
Marie Ternbo(POSK)
Margareta Cantell(C)
Mats Ahlberg(SD)
Ulf Boëthius(FiSK)