Kyrkorådets begravningsutskott

Kyrkorådets begravningsutskott ansvarsområde är begravnings-verksamheten som finansieras av begravningsavgiften.

Kyrkorådets kyrkogårdsutskotts ansvarsområde är begravningsverksamheten som finansieras av begravningsavgiften. Kyrkorådets kyrkogårdsutskott tillsätts av Kyrkorådet och består av 4 ordinarie ledamöter samt tre ersättare. Med närvaro- men inte beslutanderätt deltar dessutom ett begravningsombud som utses av länsstyrelsen på förslag av kommunen. Länsstyrelseombudet skall vara garant för att de icke kyrkotillhörigas intressen i begravningsfrågor tillgodoses.

kyrkorådets begravningsutskott LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE MANDATPERIODEN 2018-2022

Ordförande i kyrkorådets begravningsutskott
Henrik von Vegesack (BA)

Vice ordförande i kyrkorådets begravningsutskott
Per-Åke Jonsved (POSK)

Ledamöter i kyrkorådets begravningsutskott
Gun-Lis Roos (FiSK)
Ragnar Ståhle (POSK)
Vivianne Enochsson (S)
Lasse Svensson, kyrkoherde

Ersättare i kyrkorådets begravningsutskott
Kerstin Fryklund (BA)
Diana Aftén (C)
Helena Tevérus (POSK)
Mats Ahlberg (SD)

Begravningsombud
Barkat Hussain 

Kyrkorådets begravningsutskotts ordförande

Henrik von Vegesack

Henrik von Vegesack

Svenska kyrkan Sollentuna

Förtroendevald, Kyrkofullmäktige, Kyrkorådets begravningsutskotts ordförande

Kyrkorådets begravningsutskott