Kyrkorådets begravningsutskott

Kyrkorådets begravningsutskott ansvarsområde är begravnings-verksamheten som finansieras av begravningsavgiften.

Kyrkorådets kyrkogårdsutskotts ansvarsområde är begravningsverksamheten som finansieras av begravningsavgiften. Kyrkorådets kyrkogårdsutskott tillsätts av Kyrkorådet och består av 4 ordinarie ledamöter samt tre ersättare. Med närvaro- men inte beslutanderätt deltar dessutom ett begravningsombud som utses av länsstyrelsen på förslag av kommunen. Länsstyrelseombudet skall vara garant för att de icke kyrkotillhörigas intressen i begravningsfrågor tillgodoses.

kyrkorådets begravningsutskott LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE MANDATPERIODEN 2022-2025

Ordförande i begravningsutskottet
Henrik von Vegesack (BA)

Vice ordförande i begravningsutskottet

Per-Åke Jonsved (POSK).

Ledamöter i begravningsutskottet
Helena Tevérus (POSK)
Vivian Enochsson (S)
GunLis Roos (FiSK)
 
Ersättare i arbetsutskottet 
Albert Johnsson (POSK)
Gunnar Ljungberg (S)
Britt Hernell (BA)
Mats Ahlberg (SD)