Svenska kyrkan Sollentuna

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Sollentuna Besöksadress: Sköldvägen 10, 19147 SOLLENTUNA Postadress: BOX 13, 19121 SOLLENTUNA Telefon: +46(8)50551300 E-post till Svenska kyrkan Sollentuna

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

Kyrkorådets kyrkogårdsutskotts ansvarsområde är begravnings-verksamheten som finansieras av begravningsavgiften.


Kyrkorådets kyrkogårdsutskotts ansvarsområde är begravningsverksamheten som finansieras av begravningsavgiften. Kyrkorådets kyrkogårdsutskott tillsätts av Kyrkorådet och består av 4 ordinarie ledamöter samt tre ersättare. Med närvaro- men inte beslutanderätt deltar dessutom ett begravningsombud som utses av länsstyrelsen på förslag av kommunen. Länsstyrelseombudet skall vara garant för att de icke kyrkotillhörigas intressen i begravningsfrågor tillgodoses. Till och med 2013-12-31 hanterades kyrkogårdsfrågorna av Tekniska nämnden.

Ledamöter och ersättare mandatperioden 2014-2017

Ordförande 
Stig Nyman, S, 070-667 17 76
1:e vice ordförande
Henrik von Vegesack, BA
Ledamöter
Eva Reje, POSK
Per-Åke Jonsved, POSK
Ersättare
Bengt Nilsson, C
Gun-Lis Roos, FiSK
Ragnar Ståhle, POSK

Kontakt
Av Länsstyrelsen förordnade begravningsombud Barkat Hussain
Mob 070-896 45 11