Kyrkorådets fastighetsutskott

Fastighetsutskottet bereder ärenden till Kyrkorådet.

KYRKORÅDETS fastighetsutskott LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE MANDATPERIODEN 2022-2025

Ordförande 
Lars Larsson (POSK)

Vice ordförande
Björn Karlsson (BA)

Ledamöter 
Marie Gustavsson (POSK)
Stig Nyman (S)
Bernt Josephson (C)
 
Ersättare 
Anders Hälltorp (POSK)
Kerstin Edlund (S)
Karl-Gustav Holmgren (BA)