Kyrkorådets fastighetsutskott

Fastighetsutskottet bereder ärenden till Kyrkorådet.

KYRKORÅDETS fastighetsutskott LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE MANDATPERIODEN 2018-2022

Ordförande i kyrkorådets fastighetsutskott
Roger Sjöberg, S

Vice ordförande i kyrkorådets fastighetsutskott
Roland Johansson, POSK

Ledamöter i kyrkorådets fastighetsutskott
Björn Karlsson, BA
Bernt Josephson, C
Anders Hälltorp, POSK
Marie Björndahl, ekonomi- och fastighetschef

Ersättare i kyrkorådets fastighetsutskott
Ann-Charlotte Helmersson, FiSK
Daniel Grahn, POSK
Anne-Marie Leijon, S


Kyrkorådets fastighetsutskott ordförande

Kyrkorådets fastighetsutskott

  Daniel Grahn

  Daniel Grahn

  Svenska kyrkan Sollentuna

  Förtroendevald, Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd, Kyrkorådets arbetsutskott, Kyrkorådets fastighetsutskott ersättare

  Anne Marie Leijon

  Anne Marie Leijon

  Svenska kyrkan Sollentuna

  Förtroendevald, Kyrkofullmäktige, Kyrkorådets fastighetsutskott ersättare