Meny

Kyrkorådets fastighetsutskott

Fastighetsutskottet bereder ärenden till Kyrkorådet.

KYRKORÅDETS fastighetsutskott LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE MANDATPERIODEN 2018-2022

Ordförande i kyrkorådets fastighetsutskott
Roger Sjöberg, S

Vice ordförande i kyrkorådets fastighetsutskott
Roland Johansson, POSK

Ledamöter i kyrkorådets fastighetsutskott
Björn Karlsson, BA
Bernt Josephson, C
Anders Hälltorp, POSK
Marie Björndahl, ekonomi- och fastighetschef

Ersättare i kyrkorådets fastighetsutskott
Ann-Charlotte Helmersson, FiSK
Daniel Grahn, POSK
Anne-Marie Leijon, S


Kyrkorådets fastighetsutskott ordförande

Roger Sjöberg

Roger Sjöberg

Svenska kyrkan Sollentuna

Förtroendevald, Kyrkofullmäktige, Kyrkorådets fastighetsutskotts ordförande

Kyrkorådets fastighetsutskott

Anders Hälltorp

Anders Hälltorp

Svenska kyrkan Sollentuna

Förtroendevalda, Kyrkofullmäktige, ersättare, Kyrkorådets fastighetsutskott

Roland Johansson

Roland Johansson

Svenska kyrkan Sollentuna

Förtroendevald, Kyrkofullmäktige, Kyrkorådets fastighetsutskott

Bernt Josephson

Bernt Josephson

Svenska kyrkan Sollentuna

Förtroendevald, Kyrkoråd, Kyrkofullmäktige, Kyrkorådets fastighetsutskott

Björn Karlsson

Björn Karlsson

Svenska kyrkan Sollentuna

Förtroendevald, Kyrkofullmäktige, Kyrkorådets fastighetsutskott

Daniel  Grahn

Daniel Grahn

Svenska kyrkan Sollentuna

Förtroendevald, Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd, Kyrkorådets arbetsutskott, Kyrkorådets fastighetsutskott ersättare

Anne Marie Leijon

Anne Marie Leijon

Svenska kyrkan Sollentuna

Förtroendevald, Kyrkofullmäktige, Kyrkorådets fastighetsutskott ersättare