Meny

Kyrkorådets arbetsutskott

Arbetsutskottet bereder ärenden till Kyrkorådet och är församlingens personalorgan.

kyrkorådets arbetsutskott LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE MANDATPERIODEN 2018-2022

Ordförande i kyrkorådets arbetsutskott
Kristofer Runow (POSK)

Vice ordförande i kyrkorådetsutskott

Lilian Lama (S)

Ledamöter i kyrkorådets arbetsutskott
Marie Hård (BA)
Daniel Grahn (POSK)
Lasse Svensson, kyrkoherde
 
Ersättare i kyrkorådets arbetsutskott
Christina Callmer (BA)
Jenni Rosqvist (POSK)
Stig Nyman (S)

 

 

 

Kyrkorådets arbetsutskott

Daniel  Grahn

Daniel Grahn

Svenska kyrkan Sollentuna

Förtroendevald, Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd, Kyrkorådets arbetsutskott, Kyrkorådets fastighetsutskott ersättare

Marie Hård

Marie Hård

Svenska kyrkan Sollentuna

Förtroendevald, Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd, Kyrkorådets arbetsutskott

Lilian Lama

Lilian Lama

Svenska kyrkan Sollentuna

Förtroendevald, Kyrkofullmäktige, Kyrkorådets vice ordförande, Kyrkorådets arbetsutskott, Valberedningens ordförande, Kyrkvärd Sollentuna kyrka

Stig Nyman

Stig Nyman

Svenska kyrkan Sollentuna

Förtroendevald, Kyrkofullmäktige, ersättare, Kyrkorådet ersättare, Kyrkorådets arbetsutskott

Jenni Rosqvist

Jenni Rosqvist

Svenska kyrkan Sollentuna

Förtroendevald, Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd, Kyrkorådets arbetsutskott

Lasse Svensson

Lasse Svensson

Svenska kyrkan Sollentuna

Kyrkoherde, Präst, Kyrkoråd, Kyrkorådets arbetsutskott