Kyrkorådets arbetsutskott

Arbetsutskottet bereder ärenden till Kyrkorådet och är församlingens personalorgan.

kyrkorådets arbetsutskott LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE MANDATPERIODEN 2018-2022

Ordförande i kyrkorådets arbetsutskott
Kristofer Runow (POSK)

Vice ordförande i kyrkorådetsutskott

Lilian Lama (S)

Ledamöter i kyrkorådets arbetsutskott
Marie Hård (BA)
Daniel Grahn (POSK)
Lasse Svensson, kyrkoherde
 
Ersättare i kyrkorådets arbetsutskott
Christina Callmer (BA)
Jenni Rosqvist (POSK)
Stig Nyman (S)

 

 

 

Kyrkorådets arbetsutskott