Kyrkorådets arbetsutskott

Arbetsutskottet bereder ärenden till Kyrkorådet och är församlingens personalorgan.

kyrkorådets arbetsutskott LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE MANDATPERIODEN 2022-2025

Ordförande i arbetsutskottet
Kristoffer Runow (POSK)

Vice ordförande i arbetsutskottet
Anne Marie Leijon (S)

Ledamöter i arbetsutskottet 
Daniel Grahn (POSK)
Christina Callmer (BA)
Robert Thysell (Kyrkoherde)
 
Ersättare i arbetsutskottet 
Maria Öhman (POSK)
Kari Nortemo (S)
Fredrik Lidby (BA)