Svenska kyrkan Sollentuna

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Sollentuna Besöksadress: Sköldvägen 10, 19147 SOLLENTUNA Postadress: BOX 13, 19121 SOLLENTUNA Telefon: +46(8)50551300 E-post till Svenska kyrkan Sollentuna

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse och utses av kyrkofullmäktige som i sin tur utses i direkta kyrkliga val vart fjärde år.


I kyrkorådet ingår kyrkoherden som självskriven ledamot (med rösträtt) som ett led i den så kallade dubbla ansvarslinjen. Kyrkorådet har till uppgift är att styra församlingens arbete i riktning mot de uppsatta målen. Kyrkoherdens uppgift är sedan att leda arbetet i församlingen i enlighet med målen.

Den nuvarande mandatperioden är 2014-2017. 

Ledamöter och ersättare i Kyrkorådet

Kyrorådets presidium
Ordförande Björn Karlsson, BA, 070-368 91 78
1:e vice ordförande Lilian Lama, S, 070-043 66 65
2:e vice ordförande Kristofer Runow, POSK, 070-855 24 02

Ledamöter i Kyrkorådet
Marie Hård, BA
Ulf Brangenfelt, C
Britt-Marie Lindberg, FiSK
Mari Ternbo, POSK
Daniel Grahn, POSK
Jenni Rosqvist, POSK

Ersättare i Kyrkorådet
Stig Nyman, S
Diana Aftén, C
Bo Johansson, FiSK
Sara Sjögren, POSK
Per-Åke Jonsved, POSK
Sara Oldner, POSK