Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Sollentuna Besöksadress: Sköldvägen 10, 19147 SOLLENTUNA Postadress: BOX 13, 19121 SOLLENTUNA Telefon:+46(8)50551300 E-post till Svenska kyrkan Sollentuna

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse och utses av kyrkofullmäktige som i sin tur utses i direkta kyrkliga val vart fjärde år.

I kyrkorådet ingår kyrkoherden som självskriven ledamot (med rösträtt) som ett led i den så kallade dubbla ansvarslinjen. Kyrkorådet har till uppgift är att styra församlingens arbete i riktning mot de uppsatta målen. Kyrkoherdens uppgift är sedan att leda arbetet i församlingen i enlighet med målen.

Den nuvarande mandatperioden är 2018-2022.

 

 

Ledamöter och ersättare i Kyrkorådet

Ordförande i kyrkorådet 
Kristofer Runow (POSK)

Vice ordförande i kyrkorådet 
Lilian Lama (S)

Ledamöter i kyrkorådet 
Marie Hård (BA)
Bernt Josephson (C)
Jenni Rosqvist (POSK)
Sara Oldner (POSK)
Daniel Grahn (POSK)
Lasse Svensson, kyrkoherde

Ersättare i kyrkorådet 
Christina Callmer (BA)
Britt-Marie Lindberg (FiSK)
Per-Åke Jonsved (POSK)
Anna Welander (POSK)
Stig Nyman (S)

 

 

Kyrkorådets ordförande

Kristofer Runow

Kristofer Runow

Svenska kyrkan Sollentuna

Förtroendevald, Kyrkofullmäktige, Kyrkorådets ordförande, Kyrkoråd

Kyrkoråd

Daniel  Grahn

Daniel Grahn

Svenska kyrkan Sollentuna

Förtroendevald, Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd, Kyrkorådets arbetsutskott, Kyrkorådets fastighetsutskott ersättare

Marie Hård

Marie Hård

Svenska kyrkan Sollentuna

Förtroendevald, Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd, Kyrkorådets arbetsutskott

Bernt Josephson

Bernt Josephson

Svenska kyrkan Sollentuna

Förtroendevald, Kyrkoråd, Kyrkofullmäktige, Kyrkorådets fastighetsutskott

Sara Linnea Oldner

Sara Linnea Oldner

Svenska kyrkan Sollentuna

Förtroendevald, Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd

Jenni Rosqvist

Jenni Rosqvist

Svenska kyrkan Sollentuna

Förtroendevald, Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd, Kyrkorådets arbetsutskott

Kristofer Runow

Kristofer Runow

Svenska kyrkan Sollentuna

Förtroendevald, Kyrkofullmäktige, Kyrkorådets ordförande, Kyrkoråd

Lasse Svensson

Lasse Svensson

Svenska kyrkan Sollentuna

Kyrkoherde, Präst, Kyrkoråd, Kyrkorådets arbetsutskott

Kyrkorådet ersättare

Christina  Callmer

Christina Callmer

Svenska kyrkan Sollentuna

Förtroendevald, Kyrkofullmäktige, Kyrkorådet ersättare, Kyrkorådets arbetsutskott ersättare, Kummelby kyrkas distriktsråd, Kyrkofullmäktiges 2:e vice ordförande

Per-Åke Jonsved

Per-Åke Jonsved

Svenska kyrkan Sollentuna

Förtroendevald, Kyrkofullmäktige, Kyrkorådets begravningsutskott, Sollentuna kyrkas distriktsråd, Kyrkorådet ersättare

Britt-Marie Lindberg

Britt-Marie Lindberg

Svenska kyrkan Sollentuna

Förtroendevald, Kyrkofullmäktige, Kyrkorådet ersättare, Kyrkorådets kommunikationsutskott, Turebergskyrkans distriktsråd

Stig Nyman

Stig Nyman

Svenska kyrkan Sollentuna

Förtroendevald, Kyrkofullmäktige, ersättare, Kyrkorådet ersättare, Kyrkorådets arbetsutskott

Anna Welander

Anna Welander

Svenska kyrkan Sollentuna

Förtroendevald, Kyrkofullmäktige, Kyrkorådet ersättare, Kyrkvärd Turebergskyrkan