Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Sollentuna Besöksadress: Sköldvägen 10, 19147 SOLLENTUNA Postadress: BOX 13, 19121 SOLLENTUNA Telefon: +46(8)50551300 E-post till Svenska kyrkan Sollentuna

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse och utses av kyrkofullmäktige som i sin tur utses i direkta kyrkliga val vart fjärde år.

I kyrkorådet ingår kyrkoherden som självskriven ledamot (med rösträtt) som ett led i den så kallade dubbla ansvarslinjen. Kyrkorådet har till uppgift är att styra församlingens arbete i riktning mot de uppsatta målen. Kyrkoherdens uppgift är sedan att leda arbetet i församlingen i enlighet med målen.

Den nuvarande mandatperioden är 2018-2022.

 

 

Ledamöter och ersättare i Kyrkorådet

Ordförande i kyrkorådet 
Bengt Nylander (POSK),

Vice ordförande i kyrkorådet 
Lilian Lama (S)

Ledamöter i kyrkorådet 
Marie Hård (BA)
Bernt Josephson (C)
Jenni Rosqvist (POSK)
Kristofer Runow (POSK)
Daniel Grahn (POSK)
Lasse Svenssson, kyrkoherde

Ersättare i kyrkorådet 
Christina Callmer (BA)
Britt-Marie Lindberg (FiSK)
Sara Oldner (POSK)
Anna Welander (POSK)
Stig Nyman (S)

 

 

Kyrkorådets ordförande

Bengt Nylander

Bengt Nylander

Svenska kyrkan Sollentuna

Förtroendevald, Kyrkofullmäktige, Kyrkorådets ordförande, Kyrkorådets arbetsutskotts ordförande, Kyrkvärd Kummelby kyrka

Kyrkoråd

Daniel  Grahn

Daniel Grahn

Svenska kyrkan Sollentuna

Förtroendevald, Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd, Kyrkorådets arbetsutskott, Kyrkorådets fastighetsutskott ersättare

Marie Hård

Marie Hård

Svenska kyrkan Sollentuna

Förtroendevald, Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd, Kyrkorådets arbetsutskott

Mobil: 070-395 18 55

Bernt Josephson

Bernt Josephson

Svenska kyrkan Sollentuna

Förtroendevald, Kyrkoråd, Kyrkofullmäktige, Kyrkorådets fastighetsutskott

Jenni Rosqvist

Jenni Rosqvist

Svenska kyrkan Sollentuna

Förtroendevald, Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd, Kyrkorådets arbetsutskott

Kristofer Runow

Kristofer Runow

Svenska kyrkan Sollentuna

Kyrkofullmäktige, Valnämndens ordförande, Förtroendevald, Kyrkoråd

Mobil: 070-855 24 02

Lasse Svensson

Lasse Svensson

Svenska kyrkan Sollentuna

Kyrkoherde, Präst, Kyrkoråd, Kyrkorådets arbetsutskott

Direkt: 08-505 514 99

SMS: 070-660 54 99

Växel: 08-505 513 00

Kyrkorådet ersättare

Christina  Callmer

Christina Callmer

Svenska kyrkan Sollentuna

Förtroendevald, Kyrkofullmäktige, Kyrkorådet ersättare, Kyrkorådets arbetsutskott ersättare, Kummelby kyrkas distriktsråd

Britt-Marie Lindberg

Britt-Marie Lindberg

Svenska kyrkan Sollentuna

Förtroendevald, Kyrkofullmäktige, Kyrkorådet ersättare, Kyrkorådets kommunikationsutskott, Turebergskyrkans distriktsråd

Stig Nyman

Stig Nyman

Svenska kyrkan Sollentuna

Förtroendevald, Kyrkofullmäktige, ersättare, Kyrkorådet ersättare, Kyrkorådets arbetsutskott

Mobil: 070-667 17 76

Sara Linnea Oldner

Sara Linnea Oldner

Svenska kyrkan Sollentuna

Förtroendevald, Kyrkofullmäktige, Kyrkorådet ersättare

Anna Welander

Anna Welander

Svenska kyrkan Sollentuna

Förtroendevald, Kyrkofullmäktige, Kyrkorådet ersättare, Kyrkvärd Turebergskyrkan