Foto: Kristina Strand Larsson /IKON

Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse och utses av kyrkofullmäktige som i sin tur utses i direkta kyrkliga val vart fjärde år.

I kyrkorådet ingår kyrkoherden som självskriven ledamot (med rösträtt) som ett led i den så kallade dubbla ansvarslinjen. Kyrkorådet har till uppgift är att styra församlingens arbete i riktning mot de uppsatta målen. Kyrkoherdens uppgift är sedan att leda arbetet i församlingen i enlighet med målen.

Den nuvarande mandatperioden är 2022-2025.

Kallelser och protokoll finns på intranätet (inloggning krävs)

 

 

Ledamöter och ersättare i Kyrkorådet

Ordförande i kyrkorådet 
Kristofer Runow (POSK)

Vice ordförande i kyrkorådet 
Anne Marie Leijon (S)

Ledamöter i kyrkorådet
Maria Öhman(POSK)
Eva-Maria Munck(POSK)
Daniel Grahn(POSK)
Kari Nortemo(S)
Christina Callmer(BA)
Britt-Marie Lindberg(FiSK)
Robert Thysell, kyrkoherde

Ersättare i kyrkorådet 
Per-Åke Jonsved (POSK)
Lars Larsson(POSK)
Roger Sjöberg(S)
Fredrik Lidby(BA)
Bernt Josephson(C)

 

Kyrkorådets ordförande