Foto: Kristina Strand Larsson /IKON

Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse och utses av kyrkofullmäktige som i sin tur utses i direkta kyrkliga val vart fjärde år.

I kyrkorådet ingår kyrkoherden som självskriven ledamot (med rösträtt) som ett led i den så kallade dubbla ansvarslinjen. Kyrkorådet har till uppgift är att styra församlingens arbete i riktning mot de uppsatta målen. Kyrkoherdens uppgift är sedan att leda arbetet i församlingen i enlighet med målen.

Den nuvarande mandatperioden är 2018-2022.

Kallelser och protokoll finns på intranätet (inloggning krävs)

 

 

Ledamöter och ersättare i Kyrkorådet

Ordförande i kyrkorådet 
Kristofer Runow (POSK)

Vice ordförande i kyrkorådet 
Lilian Lama (S)

Ledamöter i kyrkorådet 
Marie Hård (BA)
Bernt Josephson (C)
Jenni Rosqvist (POSK)
Sara Oldner (POSK)
Daniel Grahn (POSK)
Lasse Svensson, kyrkoherde

Ersättare i kyrkorådet 
Christina Callmer (BA)
Britt-Marie Lindberg (FiSK)
Per-Åke Jonsved (POSK)
Anna Welander (POSK)
Stig Nyman (S)

 

 

Kyrkorådets ordförande

Kyrkoråd

Kyrkorådet ersättare

  Christina Callmer

  Christina Callmer

  Svenska kyrkan Sollentuna

  Förtroendevald, Kyrkofullmäktige, Kyrkorådet ersättare, Kyrkorådets arbetsutskott ersättare, Kummelby kyrkas distriktsråd, Kyrkofullmäktiges 2:e vice ordförande

  Per-Åke Jonsved

  Per-Åke Jonsved

  Svenska kyrkan Sollentuna

  Förtroendevald, Kyrkofullmäktige, Kyrkorådets begravningsutskott, Sollentuna kyrkas distriktsråd, Kyrkorådet ersättare

  Britt-Marie Lindberg

  Britt-Marie Lindberg

  Svenska kyrkan Sollentuna

  Förtroendevald, Kyrkofullmäktige, Kyrkorådet ersättare, Kyrkorådets kommunikationsutskott, Turebergskyrkans distriktsråd

  Stig Nyman

  Stig Nyman

  Svenska kyrkan Sollentuna

  Förtroendevald, Kyrkofullmäktige, ersättare, Kyrkorådet ersättare, Kyrkorådets arbetsutskott

  Anna Welander

  Anna Welander

  Svenska kyrkan Sollentuna

  Förtroendevald, Kyrkofullmäktige, Kyrkorådet ersättare, Kyrkvärd Turebergskyrkan