Foto: Kristina Strand Larsson /IKON

Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse och utses av kyrkofullmäktige som i sin tur utses i direkta kyrkliga val vart fjärde år.

I kyrkorådet ingår kyrkoherden som självskriven ledamot (med rösträtt) som ett led i den så kallade dubbla ansvarslinjen. Kyrkorådet har till uppgift är att styra församlingens arbete i riktning mot de uppsatta målen. Kyrkoherdens uppgift är sedan att leda arbetet i församlingen i enlighet med målen.

Den nuvarande mandatperioden är 2018-2022.

Kallelser och protokoll finns på intranätet (inloggning krävs)

 

 

Ledamöter och ersättare i Kyrkorådet

Ordförande i kyrkorådet 
Kristofer Runow (POSK)

Vice ordförande i kyrkorådet 
Lilian Lama (S)

Ledamöter i kyrkorådet 
Marie Hård (BA)
Bernt Josephson (C)
Jenni Rosqvist (POSK)
Sara Oldner (POSK)
Daniel Grahn (POSK)
Lasse Svensson, kyrkoherde

Ersättare i kyrkorådet 
Christina Callmer (BA)
Britt-Marie Lindberg (FiSK)
Per-Åke Jonsved (POSK)
Anna Welander (POSK)
Stig Nyman (S)

 

 

Kyrkorådets ordförande

  Kyrkoråd

   Kyrkorådet ersättare

     Christina Callmer

     Christina Callmer

     Svenska kyrkan Sollentuna

     Förtroendevald, Kyrkofullmäktige, Kyrkorådet ersättare, Kyrkorådets arbetsutskott ersättare, Kummelby kyrkas distriktsråd, Kyrkofullmäktiges 2:e vice ordförande

     Per-Åke Jonsved

     Per-Åke Jonsved

     Svenska kyrkan Sollentuna

     Förtroendevald, Kyrkofullmäktige, Kyrkorådets begravningsutskott, Sollentuna kyrkas distriktsråd, Kyrkorådet ersättare

     Britt-Marie Lindberg

     Britt-Marie Lindberg

     Svenska kyrkan Sollentuna

     Förtroendevald, Kyrkofullmäktige, Kyrkorådet ersättare, Kyrkorådets kommunikationsutskott, Turebergskyrkans distriktsråd

     Stig Nyman

     Stig Nyman

     Svenska kyrkan Sollentuna

     Förtroendevald, Kyrkofullmäktige, ersättare, Kyrkorådet ersättare, Kyrkorådets arbetsutskott

     Anna Welander

     Anna Welander

     Svenska kyrkan Sollentuna

     Förtroendevald, Kyrkofullmäktige, Kyrkorådet ersättare, Kyrkvärd Turebergskyrkan