Foto: Kristina Strand Larsson /IKON

Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse och utses av kyrkofullmäktige som i sin tur utses i direkta kyrkliga val vart fjärde år.

I kyrkorådet ingår kyrkoherden som självskriven ledamot (med rösträtt) som ett led i den så kallade dubbla ansvarslinjen. Kyrkorådet har till uppgift är att styra församlingens arbete i riktning mot de uppsatta målen. Kyrkoherdens uppgift är sedan att leda arbetet i församlingen i enlighet med målen.

Den nuvarande mandatperioden är 2022-2025.

Kallelser och protokoll finns på intranätet (inloggning krävs)

 

 

Ledamöter och ersättare i Kyrkorådet

Presidium
Kristofer Runow (POSK), ordförande 
Anne Marie Leijon (S), vice ordförande 

Ledamöter
Maria Öhman (POSK) 
Eva-Marie Munck (POSK) 
Daniel Grahn (POSK) 
Kari Nortemo (S) 
Christina Callmer (BA) 
Britt-Marie Lindberg (FiSK) 
Robert Thysell (kyrkoherde) 
 
Ersättare 
Per-Åke Jonsved (POSK) 
Lars Larsson (POSK) 
Roger Sjöberg (S) 
Fredrik Lidby (BA) 
Bernt Josephson (C) 

Kyrkorådets ordförande

  Kyrkorådet, ledamöter

   • Anne Marie Leijon(S)

    Anne Marie Leijon(S)

    Svenska kyrkan Sollentuna

    Förtroendevald, Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd, Vice ordförande i kyrkorådet, Kyrkorådets arbetsutskott

   • Maria Öhman(POSK)

    Svenska kyrkan Sollentuna

    Förtroendevald, Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd, Kyrkorådets arbetsutskott, Edsbergskyrkans distriktsråd

   • Kari Nortemo(S)

    Kari Nortemo(S)

    Svenska kyrkan Sollentuna

    Förtroendevald, Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd, Sollentuna kyrka distriktsråd, Kyrkorådets arbetsutskott

   • Christina Callmer(BA)

    Christina Callmer(BA)

    Svenska kyrkan Sollentuna

    Förtroendevald, Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd, Kyrkorådets arbetsutskott, Kummelby kyrkas distriktsråd

   Kyrkorådet, ersättare

    • Per-Åke Jonsved(POSK)

     Per-Åke Jonsved(POSK)

     Svenska kyrkan Sollentuna

     Förtroendevald, Kyrkorådet ersättare, Kyrkofullmäktige, Sollentuna kyrkas distriktsråd, Kyrkorådets begravningsutskott

    • Lars Larsson(POSK)

     Lars Larsson(POSK)

     Svenska kyrkan Sollentuna

     Förtroendevald, Kyrkofullmäktige, Kyrkorådet ersättare, Kyrkorådets fastighetsutskotts ordförande

    • Fredrik Lidby(BA)

     Fredrik Lidby(BA)

     Svenska kyrkan Sollentuna

     Förtroendevald, Kyrkofullmäktige, Kyrkorådet ersättare, Kyrkorådets arbetsutskott ersättare, Edsbergskyrkans distriktsråd

    • Bernt Josephson(C)

     Bernt Josephson(C)

     Svenska kyrkan Sollentuna

     Förtroendevald, Kyrkorådet ersättare, Kyrkofullmäktige, Kyrkorådets fastighetsutskott, Sollentuna kyrka distriktsråd